söndag 16 oktober 2011

Sunda reaktioner?

Wall Street

Mitt svar blir otvetydigt: JA!! Runt om på vår vackra jord reagerar nu människor mot korruption och extremkapitalismen. Fenomenet kallas Wallstreetrörelsen!,länk Många ar de ungdomar som vill ha en förändring i sökandet efter en bättre och förhoppningsvis rättvisare värld, i en framtid där alla får möjlighet att förverkliga sina drömmar. Idag är det inte så, Kapitalägarna sedan decennier och i några fall även sekler har hållit hårt i sina plåböcker i sin girighet att inte dela med sig. Många gånger har deras förmögenheter skapats genom direkt brottslighet. Ett slående exempel är ju familjen Kennedy som byggde upp sina förmögenhet genom spritlangning på trettiotalet. I Sverige har vi exempelvis Ax: Johnssongruppen som tillåts hota sina mindre konkurrenter till livet om dom inte får kunder till sig utan konkurrens. Dessutom kunde vi i ett TV-program för några år sedan se och höra att samma människa tillåtits förskingra lägenheter från Stadsmissionen. I dagarna har vi ju även funnit extremkapitalister inom Socialdemokratin, där man tillåts fuska med både reseräkningar och hyreskostnader/intäkter till för en vanlig människa gigantiska belopp.

Inte undra på att vi i Sverige fick ett nytt arbetarparti. Ja, jag vet att dom inte är så mycket bättre men ändå. Vad skall en vanlig människa gör? Jo protestera och varför inte lägga in förslag om beslagtagning av vissa av dessa giganter till företag som använder sig av olagliga kartell- och branschbindningar.

Våra ungdomar på universitet och högskolor blir både kvantitativt och kvalitativ fler. Jag som varande något äldre, har under min livstid till stora delar ägnat mitt varande till att tänka ut ekonomiska modeller som i någon mån skulle svara upp mot varje människas behov och tillgång till kompetens. Visserligen har detta inte skett inom universitetens väggar och beskydd, utan ifrån eget kunnande och praktiska erfarenheter från en värld, långt ifrån lärdomssätenas skygglappar. Naturligtvis kan även jag mena att våld inte är nödvändigt. men jag måste säga att i min värld vore det än värre om rektionerna helt uteblev. Dags att få en ny ekonomisk världsordning, ingen tvekan om den saken, kanske tåget gick vid kommunismens fall, vilket i sig var nödvändigt i en värld av ständigt förtryck och korruption. Dock borde här marknadsekonomerna tagit ett tillfälle genom ett "integrationstänk" i vad man kan betrakta som den nya ekonomiska världens öppnade. Det blev nu inte så, i stället fick olegarkerna fritt spelrum in i extremkapitalimens finrum.

Att slå en "rosett" om detta gigantiska paket är inte lätt, men vi måste försöka! Jag hoppas att Wallstreetrörelsen inte är en dagsfjärill utan är en fjärill i alla des former som kan och får arbeta vidare i en värld av behov för ett framtida människovärdigt samhälle. Hälsar Jan Dolk.

PS

Italien har Berlusconi och vi vår Juholt. Inom relationsteorins ramar finns ingen skillnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar