tisdag 27 april 2010

Elever mår bra i skolan


Läst i Mitt i Värmdö ! Elever mår bäst i Brunns skola.
Jättekul att något positivt skrivs om våra skolor som många vet, pågår det ett mycket kvallificerat och framtidsinriktat arbete i våra skolor. Ett stort grattis till rektor och lärare till ett gott arbete. I de möten jag deltagit med skolans folk, anar jag en positivitet, inför framtiden. Mycket arbete har lagts ned på att få fram styr- och kontrollinstrument för kommunens kvalittetssäkring inom olika förvaltningar, inte mins gäller detta skolan.
För mig är det självklart att rektorernas gemensamma arbete även leder till erfarehetsutbyten som är nödvändiga, för att nå uppställda mål för samtliga våra skolor. Det har varit och är fortfarande en tuff tid av vandring fram mot den "önskeskola" som vi alla vill ha.
Jag tror att instrumentet "Våga visa" är ett av de hjälpmedel som kan komma att leda fram till en skola med bättre resultat, både vad gäller elevers hälsa och betyg.
När lärarna väl får möjlighet att "brottas" med de problem som skolan skall lösa, kommer även resultaten. Min övertygelse är att resten av Värmdös skolor kommer att följa i Brunns skolas kölvatten.
Det blir intressant att följa det fortsatta arbetet.
Jan Dolk
PS.
Det finns anledning att tro på en god framtid, men vägen dit är sällan rak.

Röda Korset Hälper !!

Runt om i världen pågår det Krig!
Jag var på kurs hos Röda Korset, länk igår, jag fick då höra att defenitionen på krig var att där 1000 människor dör årligen på grund av krigshandlingar pågår det ett krig i egentligt mening. Idag pågår det 6 sådana krig runt om i världen. Det otäcka för mig är trots alla krig civilbefolkningars lidande. Röda Korset leder nu ett projekt i Södra Sudan som heter Rädda Mammorna. Jag orkar inte skriva om eländet kvinnorna får genomlida i detta hörn av värden. Jag vädjar till Dig som läser det här att gå in på Svenska Röda Korsets hemsida.
Jag är helt medveten om att det i dessa tider kan kännas tungt att lägga en slant eller på annat sätt bidraga till Röda Korsets verksamhet, med tanke på alla skriverier som varit runt RK. Låt inte detta påverka Din vilja till sunt förnuft och att hjälpa människor i verklig nöd.
Jag blev i år ombedd av Röda Korset i Värmdö att ta hand om ordförandeskapet i kretsen. Efter lite eftertanke tackade jag ja. Själv har jag alltid ansett att Förenta Nationerna skall vara stommen i ett internationellt gränsöverskridande arbete, men utan Röda Korset och andra kompletterande frivilligorganisationer skulle vi inte klara detta gigantiska arbete. Tänk på det när Du under Maj månad ser mäsnniskor med Röda Korsbössor, lägg då en slant för att rädda mammorna.
Ta lite extra hand om era Mammor under maj.
Jan Dolk
PS
Ha nu inte en istapps medkänsla och en pantlånares generositet!

lördag 24 april 2010

Skolan och åter skolan

Skolintresserad!?
I torsdags hade Produktionsstyrelsen i Värmdö möte.
Jag måste säga att jag på många sätt är nöjd med de arbeten som pågår i syfte att förbättra skolresultaten för våra ungdommar. Den presentation som framfördes av våra rektoren var föredömliga och man kunde redan idag göra vissa utvärderingar som talar för att vi är på rätt väg.
En fara finns!
Det är att vi som sitter i den politiska ledningen drabbas av klåfingrighet i mening att alltför mycket detaljstyra det pågånde konstruktiva och kompetenta arbete som nu är i full gång ute på våra skolor.
Jag vill med dessa ord säga att den kritik som riktats mot våra skolor,länk har blivit hörsammad och arbetet för eleverna går vidare.
Det skall bli mycket intressant att på nära håll följa det fortsatta arbetet så låt oss inte i all välmening förtvivlas.
Vi får förlåta oss för att det tar tid att vända en skuta av detta mått.
Solen skiner. Idag tar jag en promenad på Södermalm
Jan Dolk
PS
Bilden ibland kan det vara bättre att hålla tassarna från skålen

söndag 18 april 2010

Sagt om skolan/jag kan inte fatta.


En femtiotals skola innifrån.
Snälla Elisabeth Dingert,
Du skriver i en debattartikel att Du inte kan fatta att rektorerna inte får eller kan arbeta tillsammans. Det är ju Du och Din kollegor bl a Monica Pettersson Din företrädare i gynmnasienämnden som omöjliggjort detta. När jag även i det här fallet sade ifrån och drev frågan om ett närmare samarbete med friskolorna i Värmdö bland annat Lemshaga, blev ju resultatet att man inte lyssnade utan tystade mig. Jag hade vid tillfället varit i kontakt med nästan alla Värmdös friskolor och samtliga var positiva till ett närmare samarbete. När det sedan kom till beslut var det ju som vanligt M,s överheter Jonas Nilsson och Monica Pettersson som lät partipiskan vina och Du säger att Du inte kan förstå.
Jag menade dessutom att man kunde gå ytterligare ett steg och det var att starta det Modiga högstadiet tillsammans med Lemshagas grundare Peder Wallenberg, jag hörde inga glada tillrop då heller varken från Dig eller den Moderata ledningen, men många av svansviftarna kom ju då som nu och säger att jag har och hade rätt, men om vi håller med Dig är vi rökta.
Elisabeth Dingert förvanska nu inte verkligheten.
Frågan är fortfarande; Vad håller vi på med?
Jag skrev för drygt ett år sedan om den Moderata lögnen med anledning av en artikel undertecknad av Hans Ove Görtz författad av Per Naess, låt mig slippa upprepa detta.
Du är för bra för det!
Jan Dolk
PS
Hur underbar vore inte politiken om man slapp löftena.

lördag 17 april 2010

Enorm/mörkläggning

Uppdrag granskning! Ett inntressant program? Sedeln verkar missfärgad av en färgpatron en sån där som finns i boxarana. Men är det inte så att hela vår ekonomi är färgad i olika nyanser, länk
Under veckan har jag tittat på uppdrag granskning vid ett flertal tillfällen. Jag har svårt att numer få grepp om programmet, gammal soppa blir som ny. Det här med svarta pengar och pengatvätt har ju tjatats om i årtionden. Finansinspektionen meddelar att det rör sig om 66 milliarder i fusk, tidigare rapporter och enligt min mening är fusket närmare 140 milliarder. Det inkluderar då bidragsanvändanet kopplat till svarta pengar. Svart lön innebär oftast berättigade bidrag. Man tar så att säga i båda ändar.
Nåja i dag finns väl inte en bransch som utnyttjar möjlighet till svarta pengar. Bankerna och finansmarknaden har tydligen nu fått ytterligare ett svart får som vid namn "Forex Exchange". För mig är det här tyvärr inget nytt. Dessvärre är det så att jag lever med en uppfattning att samhällets vilja att göra något åt denna bedrövliga situation är lika med noll och man kan ju fråga sig varför.
Ekobrotten är enligt min mening ofta förankrade inom den högre eliten och kan därför följdaktligen lätt styras uppifrån med maffialiknande metoder. Misstänkta ekobrottslingar som Rolf Friberg och Torgny Jönsson är väl medvetna om detta och utnyttjar naturligtvis situationen.
Men det är ju inte sällan vi läser och ser i tidningar och övrig media hur byggjättar som NCC och Skanska använder sig av svart arbetskraft tillika bildar man allt som oftast karteller med otroliga belopp som insatser. Detta symtom förekommer även inom livsmedelshandeln med Axfood i spetsen har man med samhällets medgivande lurat svenska folket på milliardtals kronor när Axfood var under konkurshot.
Vilka tror vi var med om detta?
Tyvärr mina vänner, det går inte att göra det här utan att ha någon eller några beskyddare i toppen. Själv har jag besökt marknadsdomstolen vid ett par tillfällen. Det är för bedrövligt när rättsystemet går emot sin egen lagstiftning och vi som medborgare och konsumenter får direkt eller indirekt betala rättsrötan.
Jag tvivlar inte på att tjänstemännen inom finans och ekorotlar har en vilja att göra ett bra arbete, men tyvärr brottsligheten tillåts alltid springa fortare än lagen.
Ha nu en bra dag, skall själv gå på en friluftsgudstjänst.
Jan Dolk
PS
Du som anser att Du lever i en trygg värld, fortsätt så men glöm aldrig verkligheten.
Jan Dolk

torsdag 15 april 2010

Tack alla människor!

Skrivet "Mitt i Värmdö",
jag gjorde ett uttalande förra veckan för tidningen Mitt i Värmdö, själv tycker jag att artikeln som sådan är bra och att yttrandefriheten härigenom även får ett politiskt genomslag i Värmdö kommun.
Tack alla ni som jag mött på gatan, träffat som grannar och i föreningssammanhang, ja alla ni som stött mitt uttalande om ett blocköverskridande samarbete, tyvärr inrymmer inte artikeln i Mitt i Värmdö de alliansnamn jag även gav uttryck för, trots det är det skrivna helt OK för mig. Jag har hitintills inte träffat en människa som har anklagat eller påstått att jag har fel i min önskan om ett blocköverskridande politiskt arbete som sagt snarare tvärtom. Ibland kan det dock vara lite jobbigt att vara som jag och andra människor i min situation som försöker att hålla sig till den objektiva sanningen.
Det kostar på; därför blir man än mer tacksam och glad över vardagsmänniskans rektioner.
"Kul att Du vågar, fortsätt i den riktningen Janne, vi håller tummarna."
Ja så är det, människan på gatan som vi politiker säger oss arbeta för, reagerar faktiskt på vad som man tror är rätt eller fel. Det glädjer mig i allra högsta grad, jag som trodde att vi levde i ett "identitetslöst" samhälle där ingen vågar eller vill uttrycka sin vilja, ett samhälle där vi som medborgare bara följer med strömmen. Jag är idag glad över att jag möjligtvis hade fel i min teori om det "identitetslösa" samhället.
Tro mig, inte minst politiker inom alliansen, har kommit med glada och konstruktiva tillrop med anledning av mitt uttalande i "Mitt i Värmdö".
Väck med prestigen och låt oss jobba för Värmdös bästa!
I morgon säger väderleksrapporten att det skall bli kallt och snöa, dess större anledning finns det för oss att hålla om och av varandra, så ta då Din partner i hand och gå en promenad.
Jan Dolk

PS Vem sa att: Vilken hare som helst kan nosa ett dött lejon i rumpan.

Brott och Straff


Upprättelse eller inte och för vem?
Igår var jag på ett symposium i Tallåskyrkan, det var Börge Hellström från Gustavsberg som först berättade om sin egen bakgrund som grovt kriminell och hur han sedan efter många år av kriminalitet lyckades ta sig ur sin situation.
Efter denna inledning förde Börge en diskussion om dagens "kriminalvård". Eftersom jag själv under några år arbetat tillsammans med kriminalvården i akt att få ut straffade i näringslivet, kanske jag fann föredraget mer intressant än i normalfallet. I stort sett menade Börge att dagens "kriminalvård" inte var värd namnet. I stället lade han upp ett senario om hur han utifrån sina egna värderingar och erfarenheter önskade att kriminalvården skulle tänkas se ut. Till stora delar tror jag att "normalmänniskan" kan dela Börges uppfattning, när man talar om vård är det ju frågan om vård och inget annat och varför menade Börge, skulle man då inte inrätta en vårdgaranti inom kriminalvården. En spännande tanke som utvecklades i Börges resonemang och som sedan kom att utmynna i en spännande diskussion mellan åhörare och Börge. Jag vet även att Börge var med att starta KRIS, "kriminellas rätt i samhället".
Jag som Kristdemokrat är mycket stolt över Stefan Dozzis insatser inom Brå. Stefan som jag ofta har talat med under de gågna åren har förstått att tidiga insaser när det gäller våra unga, ger stor och positiv effekt senare i livet. Med dessa tidiga insatserna skulle man inte behöva inbegripas i Börges resonemang, men tyvärr är verkligheten inte alltid den man önskar.
Börge har ju dessutom meddelat till lokalpressen att han även tänker arbeta inom politiken och då för "Sossarna".
Själv hade jag varit mycket gladare om han valt att arbeta för oss Kristdemokrater.
Det är just människor med olika bakrgrund och livserfarenheter som behövs inom politiken och det är helt underbart att det finns vissa partier som förstår detta. I det här fallet kan jag inte låta bli att tänka på min kompis Kenta Eriksson, en man som vågar säga vad han tänker och dessutom har hjärtat med sig. Kenta är inte ens delgiven brottsmisstanke men inom M har han blivit struken från en självskriven plats i kommunalfullmäktige.
Vad är man egentligen rädd för inom M?
Nåja åter till Börges resonemang som jag menar mer rör spontanbrottsligheten, visserligen upprepade men ändå spontana brott.
Det som för mig även är intressant och kanske än mer intressant, är den mer organiserade brottsligheten som styrs uppifrån och som inte sällan i de nedre regionerna leder till fruktansvärda konsekvenser för enskilda människor. Dessa tankar för mig ofelbart till tidigare länspolismästare och upphöjda politiker som utnyttjat människor för handel av exempelvis sexuella tjänster. Här håller man ihop och tystnaden är oftast total i vänskapskorruptionens namn.
Dessvärre är att brottsoffren oftast skäms och inte vågar säga något, en del av brottsoffren finner ett nytt liv och utifrån det vill man heller inte tala öppet om sina erfarenheter.
Som en vän inom kriminalvården sa till mig: "Janne det är nog så att de största brottslingarna finns utanför stängslen."
I sammanhanget vill jag tacka Tallåskyrkan och Missionsförbundet för att man åter öppnat kyrkan och dessutom upplåter den till intressanta diskussioner människor emellan.
Det kallar jag för att ha "kyrkan mitt i byn".
Jan Dolk
PS
Bild: Ägget en lekplats för många unga i barnrikesamhället Hökarängen under femtiotalet, numer ett kulturminne.
Kan säga att här har en och annan brottsling lekt, kanske politiker också eller både och.

fredag 9 april 2010

Hopp för Värmdö skolor?


Värmdös usla betyg eller ?

Återigen kan vi läsa i vår ortstidning NVP, en insändare skriven av Marcus Shaefer, länk. Jag tycket att insändaren är bra och berättigad, men Marcus fokuserar på lärare och rektorer sedan ondgör han sig över Elisabeth Fredell. Marcus jag hoppas att Du vid något tillfälle har varit och lyssnat på vår månatliga tillställning som oftast äger rum i Gustavsbergs Folkets hus en gång i månaden låt oss kalla det kommunalfullmäktige så tror jag att Du lätt skulle kunna fokusera problemet där det hör hemma det vill säga hos den politiska makten.
Jag sitter själv där, för fem år sedan var jag stolt över detta förtroendeuppdrag, tyvärr knappast idag. När det gäller betygen och Dina slutsatser, är jag helt enig med Dig. Problemet är allvarligt, jag har själv varit ledamot i tidigare skolstyrelser, gymnasienämnder. Produktionsstyrelsen, ny för år 2009 som jag för närvarande är ledamot av har att tillse kavlitetssäkringen av bl a våra skolor. Jag har tidigare påtalat de missförhållanden som ägt rum i Gymnasienämnd och tidigare skolstyrelse.
Jag kan säga Dig att när jag sitter i KF och tycker mig ha läget beträffande vår grundskola något under kontroll, så är det inte sällan Peter Bondesson reser sig upp och försöker förklara skolans och betygens betydelse för våra ungdomar och då är den dagen förstörd.
Beträffande den utmärkta skolan Lemshaga som skapades av en entreprenör Peder Wallenberg, vill jag endast framföra att samma Peter Bondesson för tre år sedan, tackade nej till ett samarbete med Lemshaga Akdemi i ett försök från Peder W att starta en skola "Det modiga högstadiet" som dåvarande moderat trodde jag att jag levde på en annan planet, när majoriteten i KF röstade ner förslaget. Alltså en borgerlig majoritet tackade nej till ett samarbete med en av kommunens främsta entreprenörer.
I det här läget följde jag partipiskan och jag var inte ensam. Det var några fler än jag inom majoriteten som önskade att samarbetet med Lemshaga skulle gå igång. Men tji blev det!
Idag ångrar jag mig; Jag borde naturligtvis ha röstat med oppositionen i denna för vår skola så betydelsefulla fråga.
Marcus, Du har all rätt att vara orolig, men skjut inte på budbärarana.
Till Dig som läser det här,
ha nu en bra dag och ta hand om Dig.
Jan Dolk
PS
Var det Peter Bondesson som sa? Det är så svårt att räkna till sju. Jasså varför det? Jag måste använda båda händerna.

Andra bloggar: StefanMårtensson

tisdag 6 april 2010

Rättssäkerheten hotad på Socialkontor.


Vilken rättssäkerhet; Skulle många av oss kunna fråga. Vi vet ju redan idag att politiker och andra höga ledare knappast är några förebilder. Jag tänker på Geijeraffären och nu senast polischefsskandalen bland en mängd andra. Det finns även andra beklämmande skandaler av oanade storlekar.
Möjligt är att dessa skandaler skulle undvikits om män och kvinnor i dessa fall hade haft kontorslandskap i stället för tjänsterum. Inte hade dom väl då vågat beställa upp fjortonåriga flickor eller andra prostituerade på sina rum.
Kontorslandskap eller inte, jag trodde den tiden var förbi, när man ens behövde diskutera detta men dröm om min förvåning när Lars Erik Alversjö än en gång försöker krypa ur sitt ansvar och säga att det här är inte politikernas arbete, möjligt att han har rätt men det är politikers ansvar att se till att våra medborgare känner en rättssäkerhet även om den sedan bara är inbillad.
Vi som drivit eller driver företag eget såväl som anställd, vet ju att det finns lagar som reglerar ett visst medbestämmande i processerna om en arbetsplatsändring.
"Sossarnas" egen Lasse Bryntesson har inte sällan kritiserat oss i majoriteten för fel i processerna, vilket undertecknad i många fall, inte alla, haft anledning att hålla med om.
Har det nu även gått i stå internt ?
Då har vi alla rätt att fråga oss hur (Vi) kommunen beter oss som arbetsgivare.
Sedan menar jag att (Wallraff) som enligt kommentar i NVP vill avsätta 12 st ledare och som säger sig vara insatt gärna skriver sitt rätta namn, ty det har i allra högsta grad med vår rättsäkerhet att göra, vilket inte sällan diskuteras av oss bloggare anonymiteten är många gånger demokratins största fiende.
För mig blir frågan: Hur ser det ut i andra kommuner, finns det några referenser där det kan påvisas att rättsäkerheten har blivit åsidosatt i miljöer som kontorslandskap alternativt slutna rum.
Ha det så bra ta hand om solen

Jan Dolk
Var det L-E Alversö som sa? "Självklart kan jag bevara en hemlighet. Det är människorna jag talar om dem för som inte kan."

söndag 4 april 2010

Rättsstat eller varför görs inget?


Nu vill jag skriva lite om den svenska rättsstaten.

Ha nu en mycket bra dag gå ut i solen andas in vårluften, tänk på er ungdom.
Jan Dolk
PS
Apropå innehållet i artikeln: Jag hörde att när Bonde Peterson låg inne för operation, röntgade man även hans hjärna.
Bonde frågade: Är jag frisk ?
Läkaren svarade: Nåja, vi hittade i alla fall inget.
Men en vacker bild går ju alltid att få in.

fredag 2 april 2010

Sverige till salu.

Den gamla Goda Tiden,
Många av oss som varit intresserade av vår historia har väl också läst om fattigsverige, ni vet på den tiden då man kom till stugan bland alla fattigjonen, inte sällan var det barn inblandade.
Ja det var på den tiden då kommunerna auktionerade ut människor till lägsta pris, missförstå mig inte, kommunen fick inte betalt kommunen betalade för att bli av med jonen.
Lägsta pris vann och köparen fick några människor och betalt för det. Inte sällan användes dessa människor som arbetare på bruk, gårdar och gods då till minimalt pris.
Idag ger vi bort den vård som blev följden av ett tidigare bedrägligt beteende, efter många års uppbyggnad är kommunerna nu åter ute och betalar för att någon skall göra det arbete som man kan kräva av kommunerna själva. En för skattebetalarna mycket kostsam infrastruktur skänks idag bort till spektakulära utlandsbaserade företag ofta belägna i skatteparadis.
Som en vän sade till mig: "För helsicke Janne, det är inte ägarskapet det är fel på, utan ledarskapet."
Jag vill ha alternativa vårdformer, dock skall våra strukturer inte skänkas bort! Önskar man vara med på en marknad skall man betala vad det kostar. Idag läggs alltför ofta verksamheterna i armarna på charlaterande utlandsbolag som inte sällan ägs av kompisar till ansvariga politiker.
Med lite eftertanke kan man förstå att skillnaden mellan då och nu inte är så stor.
Snälla ni som bestämmer ge inte bort svenska Good Willvärden till utlandsbaserade företag i skatteparadis.
Ha nu en bra Påsk i morgon skall jag träffa min svärfar 92 år ung.

Jan Dolk
PS. Barns tankar om Gud. "Käre Gud, vart kommer alla människor ifrån? Jag hoppas att Du kan förklara bättre än pappa."

torsdag 1 april 2010

Bedrägligt vilka kompisar/Skurubromaffian.

Ekonomiska brottslingar eller?
Hej Du som läser min blog, hoppas att det är en och annan icke politiker.
Taktik går före demokrati!
Jag har under det gågna året känt mig föranledd att kritisera både Erik Langby och Jonas Nilsson för deras beteende som envåldshärskare inte minst i skurubrosfrågan.
Tyvärr har dessa båda kompisar, tydligt och klart stöttning av människor högre upp i hierarkin.
Jonas är för närvarande VD för blomsterhandlarna inom Årsta Partihallsområde.
Det är intressant att notera att inom detta område importerades narkotikaklassade medel för 38 millioner kronor för några månader sedan.
Jag tror inte att Herr Nilsson, Jonas alltså, låg bakom denna import, men det intressanta är vad han har gjort för att stoppa denna och andra avarter av handel inom detta område.
Det omtalade området är känt för sina svarta affärer och kartellbildningar, en struktur som till stora delar är sanktionerad av färskvarukartellerna med Axfood i spetsen.
Jag ställer nu frågan vad har Jonas och hans svansviftande kollegor gjort för att minimera samhällets förluster av de milliarder kronor som fuskas bort ?
Mitt svar är: Ingenting!!!
Det är en skam utan like att demokratin kan köpas för pengar, svarta eller vita spelar ingen roll.
Vad säger tidigare Generaldirektören Holgersson på kokurrensverket eller varför inte tidigare näringslivsminister Per Westerberg (Svea rikes talman).
Att Ekobrottsmyndigheten är tvingad att hålla tyst, kan jag till viss del förstå.
Jag refererar till Statens offentliga utredningar 98:1998.
Dessutom till boken Antonisa revansch, där författaren ekonomijournalisten i Svenska Dagbladet Bengt Eriksson enligt egen utsago inte fick skriva hela sanningen.
I stället blev det en sanning som mer eller mindre gör en ekobrottsling till brottsoffer.
Mycket för att rädda en förskingrerska inom Stadsmissionen.
Det som händer och har hänt det svenska folket genom dessa kompisbindningar är minst sagt åt ............
Enligt utredningar föranledda av denna gigantiska korruption. så kostade det en prishöjning på det ifrågavarande sortimentet 17.2 % på ett "cashflow" av 66 milliarder, vilket naturligtvis kunde rädda ett konkursutsatt företag.
Så vi Värmdöbor som förfäras över vårt eget styre förfäras icke, ty det är inte bättre i andra delar av landet tyvärr ej heller på andra nivåer.

Hoppsan vilka nätverk det finns !
Ha nu en Glad Påsk och ta hand om varandra
Jan Dolk
PS
Efter fyrtio år som M-väljare. Det fanns någonting hos Moderaterna som jag gillade, jag önskar att jag kunde komma ihåg vad det var.
Detta sagt av någon.