fredag 30 september 2011

Rut och Rot igen.

Mjölkpiga Invecklad rot.


Avskaffa Rut och Rotavdragen!! Dessa avdrag är enbart en manipulering av en sjuk marknad!! Priserna stiger fusket ökar!

Avskaffa all moms inom Restaurang- och färskvaruhandeln! Momsen utgör här en mycket stor marginalförstärkare och ger därmed tillgång till stora svarta pengar för löner och egna uttag. Följden av dessa förändringar kommer vi att se i ökade intäkter av både arbetsgivaravgifter och löneskatter.

Med tanke på ekobrottsmyndighetens agerande, avskaffa även den! Vi spar oerhörda belopp i ett slöseri som inte går att beskriva. Ekobrottsenheterna runt om i landet är snarare en hjälpreda åt "ekobrottarna" än den tillsyningsmyndighet man skall vara. De tunga ekobrotten i form av narkotika och övrig droghandel skall naturligtvis å det bestämdaste bekämpas, vilket bör ske genom kriminal-och övrigt polisväsende.

Domstols- och rättsväsende! Sverige har även ett ytterst besynnerligt rättsväsende med alltför många mellanled inom systemet, vilket innebär att vi även kan och bör avskaffa Högsta domstolen. Nyttan med denna domstol i folkmun kallad "rabattvaruhuset", måste å det allvarligaste ifrågasättas.

Halvera sedan antalet riksdagsledamöter! Sverige har idag världens i särklass dyraste parlament i förhållande till folkmängd, så spar vi mycket pengar även här. Låt dessutom politiker var de än är "arbetande" riksdag, kommun eller landsting arbeta under samma förhållande som andra löneanställda. Oj vad pengar vi skattebetalare skulle kunna dra in till de som verkligen behöver vårt stöd. Se till att våra riksdagsledamöter även måste ta ett personligt ansvar över sina beslut och förslag.

Bank 0ch inkassoväsendet ! Jag är emot onödigt statligt ägande men när det gäller bank och inkassoväsendet bör det möjliggöras en snabb reform som innebär att samhället och därmed medborgarna får ett större inflytande och insyn över vad som verkligen händer i dessa obskyra kretsar.

Sluta att slumpa bort våra infrastukturer! Till inget eller ringa värde skänker man idag bort hundraåriga infrastrukterer inom vård omsorg och skola. Det är "vår" sak att tillse att vi får tilbaka de nedlagda investeringar som är gjorda inom dessa områden, idag skänks både kunder och infrastruktrer bort, inte sällan till skatteparadis.

Ha en trevlig helg Jan Dolk

PS "När slutar en politiker ljuga?" Bänke:"när han dör"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar