tisdag 6 september 2011

Knekt- eller folkarme???

Slopad värnplikt är det bra ?

Principiellt är jag emot slopandet av värnplikten. Principen ligger främst i folkets rätt att försvara sig själva och därmed även känna sig delaktiga i vad som föregår inom vårt försvar. Trots denna min princip vill jag ändå framhålla mitt förtroende för dagens militära ledning av vårt land, dock vet vi aldrig vad som i framtiden kommer att ske.Värnplikten hade många goda sidor inte minst då det gäller ungdomars sociala nät- och gängverk som bröts upp vid inkallandet och därmed oftast försvann till förmån för ett vidgat ansvar och nya kontakter efter "lumpen". Ingen kan förneka att just värnplikten innebar en skola i ansvartagande inte minst inom det "sociala lagområdet", tusan tog den som inte spelade med i laget och följde de regler som gällde. Idag finns ingen värnplikt, vilket oftast innebär att ungdomen väljer att förstärka sina sociala kontakter genom de ungdomsgäng som skapats redan i skolan ja till och med i förskolan. För många av oss var värnplikten även en skola i ledarskap. Visst världen står inte still och skall så inte göra, men att slopa värnplikten var ingen bra idé. Vi har alltför många gånger sett när regeringar och regenter vänder sina egna köpta arméer mot det egna folket inte minst kan vi konstatera detta i dagens "moderna" värld. Idag om jag fick rösta i frågan, skulle jag med all säkerhet ha röstat för ett utvidgande av vårt folkförsvar i form av kvinnlig värnplikt. Tiden i "lumpen" var inte alltid effektiv, men det var snarare en organisationsfråga än något annat. Varför då inte korta tiden till förmån för en mer kvalitativ utbildning? Det menar jag hade varit bättre än att slopa värnplikten.Jag menar att kostnaderna idag inom många av våra sociala områden har ökat genom slopandet av värnplikten. En koppling som jag tror inte många av våra beslutsfattare var medvetna om.

Läs Stefan Dozzis utomordentliga artikel i Svenska Dagbladet,Länk
Ha en bra dag Jan Dolk
PS

Själv låg jag på ubåt och såg världen underifrån.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar