lördag 24 september 2011

Bra Fredrik Reinfeldt

Statligt/kommunalt bolagsägande!


Bra Fredrik! Mycket bra som jag tidigare skrivit så beror ett företags framgångar mer på ledarskapet än ägarskapet. Många gånger måste vi inse att statlig som kommunalt ägarbehov av bolag kan vara nödvändigt. Självklart är det så att bolagen skall ha en betydelse för det allmänas intresse. Jag menar att detta även skulle vässa konkurrensen hos den privata intressesfären inom dessa områden. De privata intressena är inte sällan kartelliknande och har alltför ofta för kortsiktiga mål i en vinstmaximering som inte sällan slår mot oss som medborgare. I ett litet land som Sverige kan det vara av behovet tvunget med ett statligt ägande, naturligtvis skall detta ägande inte utgöra något självändamål, utan komma rikets och dess regioner till del. Enligt min mening är det inte hel fel att kommuner och stat äger allmännyttiga företag, inte minst därför att marknaden inom vissa områden inte anses vara tillräcklig givande för den privata intressesfären. Stat och kommun behöver ta ett ansvar, där maskorna i säkerhetsnätet för den enskilde medborgaren kan bli alltför stora utan ett samhälligt ägande. Detta ägande skall naturligtvis ha samma krav på sig som vilket annat ägandeskap som helst. Det bör eller skall präglas av ett kunnigt ledarskap. Det glädjer mig att vår statsminister nu offentlig går ut och förklarar sig i frågan.

Jag med några politiker till fick tillfälle att träffa Anders Lago under den tid han var Södertäljes "starke" man. Vad jag då kunde förstå hade Södertälje sjutton olika bolag, med inriktningar på just Södertäljes speciella behov, inte sällan fanns det opolitiska engagerade människor från näringslivet med i en del av dessa styrelser. Anders Lago menade att utan dessa bolag och samarbete med näringslivet hade Södertälje haft än större problem än som var fallet. Tillika hade vi inom Nynäshamn en man som heter Ilian Batljan som även han hade förmågan till gott ledarskap för sina kommuninnevånare. Alla kan inte tycka om alla, men förvånansvärt är att när man nämner dessa två herrars namn, får man oftast positiva reaktioner. Jag är borgligt röstande, men om jag bott i någon av dessa kommuner hade dessa herrar, trots att vi i inte tillhör samma politiska intressesfär, fått min röst. Just med tanke på att närpolitiken måste anses kunna behandlas efter de behov och resurser som finns inom närområdet. Statligt eller kommunalt ägande eller inte, är inte alltid huvudfrågan, utan frågan är vem eller vilka är bäst skickade att lösa våra gemensamma problem. Tack Fredrik Reinfeldt för att Du öppnar dörren till ett offentlig ägande, ett ägande med ansvar för samhällsnyttan genom gott ledarskap.

Tack och än finns det hopp Jan Dolk

PS.

Som vanligt brukar jag träffa Bänke på bänken en gång i veckan. Han försöker nu hitta ett ide inför vintern. Det räcker inte bara med en dagstidning som täcke när kylan kommer. Dagskommentaren var: "Janne; Du som själv har råkat lite halvtaskigt ut, hur "fan" klarar Du av Ditt engagemang? Svaret blen "En stark hustru och några goda vänner."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar