måndag 26 september 2011

Grekisk ekonomi-Europeiskt problem?

Greklands parlament

Många sitter nu och säger : Vad var det jag sa?

Greklands och många andra nationers ekonomier är på fallrepet. Hade läget varit detsamma om vi inte hade fört in Euron som valuta? En berättigad fråga. Som dåvarande modert tänkande människa,var jag emot införandet av Euron, av det enkla skälet att ansvaret för sin ekonomi bör ligga så nära den enskilde som möjligt oavsett om det gäller stater, företag eller enskildas ekonomier. Det var många människor som företag som trodde att nu var det dags att tälja guld med kniv, i de så kallade turistländerna runt medelhavet, Portugal inte att förglömma Som många andra kunde jag notera vid mina besök i dessa länder att priserna skenade iväg vid införandet av euron. I Spanien trodde man rent av att pesetan kunde direktkonverteras till en Euro, (jag vet lite överdrift är det). Det var en ordentlig "revalvering" man gjorde visserligen utan att staten var regissör, man lät helt enkelt marknaden bestämma: Kortsiktiga vinster blev viktigare än det gemensamma tänket om ett bättre och mer "rättvist" Europa. Vad finns dessa vinster idag? De måste bevisligen ha tagits ut av någon eller några. Dessa några lämnar nu över åt den Eurpoeiska gemenskapen att lösa, "deras länders" ekonomier. Det är knappast så att det är gemene man och kvinna som har orsakat dessa problem. Problem som vi idag kan anse som minst sagt besvärande. Hur stor makt har då det grekiska folket över situationen? De borde genom sitt parlament ha ganska stor makt om man nu skall tro att Grakland var demokratins ursprung. Tyvärr menar jag att folket inte har så stor makt, knappt någon makt alls. Pengarna är slut; vart tog de vägen? Ja det kan man naturligtvis fråga sig; vart tog hela "revalveringen" vägen. Oavsett valuta vet vi att kapitalet "svävar"fritt över hela världen några skor sig alltid på massornas bekostnad, rätt eller fel, så är det. Vad jag menar är; att det gäller att söka roten till uppstådda problem. Problem som orsakats av enskilda företag och dess ägarstrukturer. Dessa företag och ägare överlämnar nu åt det gemensamma Europa att lösa de problem som en gång skapades genom att dom tog till vara marknadens möjligheter till girighetens vinster. Jag har tidigare skrivit om kommunismens fall, vilket var nödvändigt för en mer enad värld och ett enat Europa. Jag menar att nu är det dags att den extrema kapitalismens påverkan på våra marknader faller som en gång den förhatliga kommunismen föll.

Låt de som orsakat problemen betala, jag ber den Europeiska unionens ledare att inte delegera ut ett ansvar till Europas folk. Ett ansvar som de inte hade möjlighet att påverka när problemen uppstod. Jag ser fram mot den dag då hela världen kan få en gemensam valuta, varför inte i form av en FN-dollar. Att drömma är inte förbjudet.

Ha en vacker vecka

Jan Dolk

PS. Vilka skodde sig? "Jag vet några". sa Bänke

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar