fredag 9 juli 2010

Almedalen Göran Hägglund

Jag hoppas på många vitsippor inför valet.
Göran Hägglund Du får godkänt men?
Göran jag är glad! Du klarade godkänt en trea på en femgradig skala måste anses vara tillräckligt bra för att vara med i matchen. Du visade mod i Dina tydliggöranden om vad vi som Kristdemokrater står för, dock menar jag att Du slösade för mycket tid på tidigare sagda skämt. Jag vill även mena att Du offrade för mycket tid på de rödgrönas göranden eller icke göranden.
Det tror jag inte vi tar några poäng på!
Det hade varit mycket intressantare om Du utvecklat ekonomierna runt valfriheten runt välfärden.
Kostar den eller kostar den inte? Jag tror att vår politik ger mest värde för pengarna.
Jag måste även som Kristdemokratisk väljare våga kräva ett större ställnings- och ansvarstagande för att just vår politik bärs fram, här tycker jag att Du lutade Dig alltför mycket på Moderaterna och alliansen. Min mening är; antingen vill vi växa som parti eller så tror vi att vi inte kommer längre i vår ambition. Min ambition som Kristdemokrat är att vi liksom i Tyskland skall bli tongivande inom politiken inte bara i Sverige utan inom hela EU.
Våra allians- och samarbetspartners skall fråga efter oss och inte vi efter dem, till viss del var Du tydlig i Ditt budskap men enligt minmening inte tillräckligt.
Du saknade det där lilla sista.
Dessutom gillar jag personligen inte realiserandet av Sveriges tillgångar som exempelvis Vin och sprit samt äldreboendena runt om i Sverige.
Många gånger är det uppbyggda strukturer som vi svenskar satsat miljardtals skattekronor i som Du och tyvärr även Mats Odell inte tar tillräcklig hänsyn till det i prissättningen.
Uppbygnaden av strukturerna inom den statliga monopolismens utövande, har kostat multum, varför då inte ta ordentligt betalt för de givna Goodwill värden som ligger "inneboende" i det svenska välfärdssamhället.
Skänk inte bort vårt äldreboende till till skatteparadis på Caymanöarna rea inte ut statliga bolag till andra utländska statliga bolag!
Vi tappar ju då helt idén med vår politik.
Vi som nation kan inte äga ett bolag men andra nationer inom EU kan göra det!
Det rimmar illa, med en annars mycket bra idépolitik.
En viktig fråga som Du inte tog upp är pensionärerna det vill säga vi vanliga pensionärer som är särbeskattade. Du nämnde de äldre och den sista tiden i livet, men vi andra och kanske mer vanliga pensionärer som drabats av alliansens skattepolitik, nämnde Du inte med ett ord och vi är ju många. Jag tackar Dig även för att Du inte "lovade" några skatteförändringar. Pengarna finns, det gäller "bara" att ta tag i de strukturella avarter som finns inom ramen för vårt föråldrade skattesystem, jag är då helt säker på att vi får pengar till att införa de önskade förändringar inom familjepolitiken som vi Kristdemokrater önskar införa.
Säkert är det många av mina Kristdemokratiska vänner som nu anser att jag är lite väl kritisk, men jag tror att det är helt OK att även vara kritisk inom de egna leden. Det ökar snarare trovärdigheten i ett parti att ha den öppenheten än tvärtom.
Talet var godkänt, idépolitiskt stundtals mycket bra, men det gäller ju även att sälja budskapet, jag skall göra vad jag kan inför valet.
Ha nu en riktigt bra sommar
Jan Dolk
PS
Tänka sig min då blivande hustru hade rosor och syreneri sin brudbukett, om jag vetat vad jag vet i dag hade jag även stoppat in en och annan vitsippa anno 1962.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar