lördag 10 juli 2010

Almedalen Miljöpartiet


Jag vet att dom kallas ogräs och bör rotas ut.
Nej jag håller med Carl-Anton alla behöver vi den glädje som även en maskros kan sprida.
Två talare i Almedalen.
Peter och Maria, inte helt fel, men hur har ni tänkt att finansiera er vision om en värld med delade drömmar, risken är ju självklar: att det just blir bara drömmar!
Sedan denna skrämselpropaganda, jag måste säga att jag varit på många miljö och klimatseminarier och jag har aldrig någon annanstans mött den oenighet som råder i klimatfrågorna, men för er är det ingen tvekan: Det är bilismens fel så höj bensinskatten.
På något sätt menar jag ändå att denna skrämseltaktik kan vara rätt och då med argumenten att vi skall vara rädda om jordens resurser och i och med det tror jag även att vi löser ett mångfald andra problem, däribland våra klimat och andra miljöfrågor.
Maria och Peter, ni hade förträffligt lite konstruktiva idéer i mening att förverkliga era visioner.
Peter Du åberopade En massa missade chanser från Anders Borgs sida, jag tror knappast att Du och Maria är de två som skulle ha kunna leda Sverige genom den finanskris som vi tillsammans genomgått.
Du skulle bota en finanskris genom att miljöanpassa millionbyggandets förfallna bostäder och bygga ut järnvägsnätet. Tyvärr Peter, det kostar mycket pengar och mycket pengar har det inte varit gott om ni var även inne på sjukförsäkringssystemet.

Ni kritiserade den sittande regeringen för att det blivit svårare att få ut sin sjukersättning. Du Peter menade även att kontrollen och byråkratin kostade mer än de pengar samhället fick in. Peter, det är just detta som är politik en politik som ser till att vårt regelverk blir så lika som möjligt för våra medborgare. Det är ingen hemlighet att det under åren förekommit ett högst omoraliskt utnyttjande av de svenska bidragssystemen så har även fallet varit med vår sjukkassa sluta blunda. För mig är det självklar att sjuka människor skall ha sin rätt, men på något sätt gick det för långt under Sossarnas tid och naturligtvis skall vi vara uppmärksamma på att nu inte pendeln slår över alltför mycket åt andra hållet, även jag ser en viss risk här.
Det är toppen att Du uppmärksammar problemet, men snälla Du överdriv inte.
Dessutom är jag helt enig med Göran Hägglund och de politiker som menar att vi som individer skall ha största möjlighet till frihet att under ansvar utforma våra egna liv med så lite påverkan från politiker och stat som möjligt.
Det är vi människor som bygger samhällen och inte tvärtom, det glömde man totalt i forna sovjetstaten. Vi människor är och tänker olika och det är för mig mer ett sundhetstecken än en sjukdom.
Du talar om politik Peter, här försöker Du ta lite väl lättköpta poäng.
Trots allt Maria och Peter ni har drömmar ni har visioner, toppen och med lite mer kött runt allt detta "lullull" skulle det kunna bli riktigt bra.
Ha även ni nu en riktigt bra Sommar.
Jan Dolk
PS
Och över alltihopa lyser moder sol.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar