fredag 23 juli 2010

Kommunisterna/arbetarparti?

Lenin talar i Moskva 1920, tur att han höll sig där.
Kommunismen ett elände byggt på ett värre elände?
Ja så är det nog! För att förstå Engels,länk och Marx,länk måste man först förstå vad dessa herrar måste varit med om trodde jag. Så är det inte, de här herrarna levde i stort sett behagliga liv och under sitt filosoferande i relativt unga dagar kom de att dela varandras synpunkter. Redan här kom det att infinna sig en vänskapskorruption som kom att drabba generationer med fasa i stället för att bryta varandras åsikter, delade man dem ömt.
Behövs kommunismen som arbetarparti? Nej jag tror inte det!
Vi har ju redan två arbetarpartier ett nytt och ett gammalt. Det bör väl räcka.
Jag gillar Lars Ohly men inte hans idéer om skattehöjning, skattehöjningar behövs inte, jag menar att dessa krav enbart höjer kraven på den redan skattetyngda "arbetarklassen" om det nu finns en arbetarklass.
Arbetarna skulle med kommunismens filosofi betala ännu mer av sin arbetade tid till samhället, medan de besuttna kan fortsätta att forsla sina pengar ut från skattekollektivet vidare till skatteparadis. Fantastiskt!
Kommunismens var för mig från början dödsdömd, den bygger mer på kulturelitens filosofi och rikemansidéer än människans arbete och verksamhet i vardagen. Dessa idéer som sedermera har kombinerats med de sämsta av känslor med ursprung hos Jantelagen, länk kan jag inte göra annat än utvisa.
Här räcker det inte med en Time Out.
Jag gillar Mats Skoglund kommunist i Värmdös egen riksdag KF, men även han har enligt min mening missat målet, Mats stora mål är att höja skatten och inte att ta in de 137 miljarder som ekobrottsligheten tar i utrymme från statskassan varje år. Hade det nu varit så att Kommunisterna eller skall vi för ordnings skull kalla dem Vänsterpartiet varit ett arbetarparti ? Skulle man naturligtvis sänka skatten på den arbetande befolkningen.
För att kompensera detta skattebortfall borde man då inte se till att komma åt dessa brottslingar i stället för att ytterligare straffbeskatta "sina egna".
För mig som alliansare, menar jag dock att vänsterpartiet på Värmdö lyckats få fram mycket kunnigt och klokt folk som exempelvis Helene Wallentin och Bertil Krakenberg ja Mats får väl även han räknas dit, säkert finns det fler.
Trots allt jag skrivit nu, måste man ändå förstå varför kommunismen i början av förra seklet kunde få sitt genombrott trots att idén var dömd redan från början. Industrialismen och tsarväldets Ryssland kom att vara helt avgörande i slaget mellan kommunismen och de "socialliberala" tänket. Industrikapitalets utsugning av arbetarna och tsarväldets översitteri mot sina egna medborgare kom att bli en tändande flamma, länk och en följd blev även den ryska revolutionen,länk.
Med dessa historiskt så betydelsefulla händelser, "måste" man ha förståelse för kommunismen. Från min utgångspunkt måste jag trots allt mot denna bakgrund säga ja till kommunismen som företeelse, men inte för deras förespråkare som alltför ofta visat sig vara alltför lika sina motståndare, när de väl kommit till makten.
I sammanhanget vill jag nämna Stalin, Mao och Chauchesko, ja det finns många.
Självklart ser jag här ingen likhet med våra svenska politiker, men dom borde nog ta sig en funderare över den mänskliga naturen och vilka som är de verkliga samhällsbyggarna inom en nation innan överorden flödar över nejeder och kommunala församlingar.
Personligen tackar jag nej till Kommunismen och dess vänstertänk,
men önskar ändå en fortsatt bra sommar till de oliktänkande.
Jan Dolk
PS
Att tänka kommunistiskt är lätt, lite för lätt för att vara sant och det visade sig ju.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar