tisdag 20 juli 2010

Bondeförbundet/Centerpartiet

Bondetåget 1914
Bondeförbundets förvandling till ett Centerparti: En pudel innan pudeln uppfanns?
En fråga som måste ställas; Behövs centerpartiet?
Ett parti som kom till för att böndernas behov skulle få en privelegierad ställning i det ny danade och moderniserade Sverige. Naturligtvis är jag inte mannen att svara på detta, däremot är jag med flera berättigade att ställa frågan.
Bondeförbundet,länk var från början ett rent intresseparti ursprunget även det från industrialismens 1800-tal som ett svar på den hotande socialism.
Vid den här tiden var det många politikiska idémakare som önskade bestiga den politiska tronen och bönderna kände sig hotade både från höger och vänster och de tycktes behöva ett uppror med därpå följande bondetåg.
Efter några årtioden kom man inom Bondeförbundet underfund med att det här med att vara konservativt lantbrukarparti inte var något vidare. Nu skulle man liberalisera partiet och mannen för detta skulle bli Gunnar Hedlund, ni vet han som Bosse Parnevik tyckte var så rolig att imitera "Jag har alltid velat och kommer alltid att fela"
Gunnar Hedlund kom under femtiotalet på att man måste mordenisera partiet vilket då ledde fram till ett namnbyte,länk. Gunnar var en klipsk och smart herre som lierade sig med vem som helst bara han fick ett öre mer för mjölken som man sjunger i Olrogs gamla visa.
I en mening ändrade man då Bondeförbundet till ett liberalt Centerparti, i syfte att man då även skulle bli populär hos stadsbefolkningen.
Det var ju bra!
Men nu är det ju så här att de flesta partier har ju sina intresse organisationer och i Bondeförbundets fall blev det LRF,länk Jag måste säga att som i de flesta kollektiva organisationer kom även denna organisation att gå till överdrift i sitt agerande för att skydda sina ägare och intressenter.
Motsvarande symptom finner man hos Socialdemokratin och deras bindningar till facket och därifrån vidare till kooperationer av varierande slag.
Möjligt var att dessa kartelliknande bindningar en gång i tiden hade sitt berättigande, men enligt min mening har de överlevt sig själva och är numer till större skada än nytta för ett Sverige i tiden.
Exemplen för kartellernas negativa företeelser och följder är många. Det är inte sällan att dessa organisationer genom sin marknadsdominans utnyttjat sin ställning mot mindre och mycket kunniga entreprenörer som genom sin småskalighet kunnat vara till gagn både för den nära som den totala marknaden.
Tyvärr är min erfarenhet den att LRF inte sällan utövat sin makt till förhindrande av konkurrens.
Jag menar att det här är en företeelse inom svensk politik, där man politiskt genom sina organisationer påverkar marknader i ett egensyfte som sällan blir till kundens(medborgarnas) fördel.
Jag tror ändå att Centern sedan bondetågets dagar undergått så positiva processer att det rent av blivit ett modernt parti med liberalt fokus runt nationalismen och folkdansen.
Det är inte dåligt! Men sedan Miljöpartiet kom in i bilden, behövs verkligen Centern?
Var står Centern i kärnkraftsfrågan? Finns det lika många svar som centerpartister? Kanske det rent av tyder på ett sundhetstecken.
Mitt svar blir ja till centerns existerande, åtminstone på Värmdö. Inom Centern här på Värmdö tolkar jag det som man har högt till tak och därmed låter olika viljeyttringar komma till tals.,länk
Ha en fortsatt bra sommar
Jan Dolk
PS
När jag var barn och letade efter fyrklöver, så sa man att man fick önska sig vad man ville om man hittade ett fyrklöver, men måste man verkligen hitta ett fyrklöver för det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar