måndag 19 juli 2010

Liberalismen/livets stora gåta?

Liberalismens fader John Locke
Liberalismen finns den ?
Många av mina vänner kallar sig liberaler, vad är då en liberal,länk ja de flesta människor kan nog kalla sig liberaler, säg den människa som inte kan ställa upp på liberalismens budskap. Men nu är ju politik inte så enkelt, det har ju även liberalismen visat. Det räckte inte med att vara liberal när samhället blev mer komplicerat och mångfasetterat, då förstod man som liberal att man måste hitta nya lösningar på liberalismen. Jag menar att istället för att hitta nya lösningar på liberalismens stora fråga "Frihet för alla och allt" så kom man på det här med att låta några av liberalismens radikaler bli socialliberala.
I och med det hade man då löst en stor del av de interna frågorna som dök upp under industrialismens 1800-tal och som blommade fullt ut under förra seklet.
Den politiska debatten kom ju då mer att handla om allt annat än liberalismen, den kom mer att handla om det gemensamma ansvaret "kollektivet". Det gick till och med så långt att det kollektiva tänket, kom att överträffa sig självt både här hemma och i andra länder. Kollektivet "Staten" försökte bygga människor i stället för det motsatta alltså att det är vi människor som var och en på sin plats här i livet skall vara samhällsbyggare.
Här menar jag att liberalismen inta var tillräckligt tydlig. Man sa helt enkelt inte ifrån, när det som mest behövdes.
Kan man vara liberal på sina egna villkor? Jag tror inte det; att vara liberal är att vara liberal under ansvar och det även för andra, men är man då liberal?
Tyvärr har det visat sig när det bränner till hos vissa liberaler, så kommer den egna friheten till val och medel i första rummet och till gagn och medel för en själv.
Jag har ingenting emot liberalismen, dock i allt sitt tänkande mångfald blir liberalismen för många mycket luddig och oförstående.
Gunnar Helen,länk sade: Att vara liberal "Folkpartist" det är att vara kluven!
Eller som min vän Fredrik, länk säger att vara Folkpartist då får man ta strider från både höger och vänster, möjligt är dock att detta just kan bero på de oklara budskapen.
Till alla liberaler önskar jag en fortsatt god sommar
Jan Dolk
PS
En folkpartistisk vän sa till mig: Du vet hur det är Janne att vara folkpartist, det är att tänka på allt och inget.
Fråga mig inte vad det betyder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar