lördag 24 juli 2010

Moderaterna/nya arbetarpartiet?

Sveriges första Moderate riksdagsman Christian Lundeberg
Varför grundades Allmäna valmansförbundet, länk numer Moderaterna?
Redan 1904 lades grunden till de nuvarande Moderaterna, det var utan tvekan rädslan för de strömningar som kom att blossa upp i och med industrialismens snabba genombrott. Rädslan för förändringar var stor trycken från de revolutionära rörelserna blev så stora att man till och med gick ifrån sitt gamla tänk att bara de som betalade skatt skulle få rösta, utan nu föll man av rädsla till föga och samtliga medborgare skulle nu få rösträtt så även den svenska kvinnan.
1866 års Regeringsordning,länk avskaffade den gamla ståndsriksdagen men trots allt fick bara de rösta som hade en inkomst av 800 riksdaler om året och kvinnor oavsett de 800 riksdalerna hade ingen rösträtt. Det är ingen hemligehet att de konservativa krafterna i vårt land vid den här tiden tyckte att det räckte med reformer. Vi hade kommit långt nog, så det här med kvinnans rätt att rösta det kom mer att bli som en kompromiss, för att inte de rent "elaka" krafterna skulle ta över.
Hur är det nu med de nya Moderaterna? Man kallar sig det nya arbetarpartiet,länk på något sätt ur historiskt perspektiv, har man nu tagit fem raska steg till vänster och tävlar här med Socildemokraterna om att vara värst eller bäst på att sköta vårt land. Det är ingen tvekan om att Moderaterna med Fredrik R och Anders Borg i spetsen har lyckats med att hantera vår ekonomi på ett utomordentligt sätt. Men nu är det ju så här att det är ju inte bara pengar som skall hanteras utan det är även människor och ett humankapital ett land består av som skall tas hänsyn till.
Ur det perspektivet vill jag ställa frågan:
Har man lyckats lika bra här ? Mitt svar är: Nej!
Och sedan har vi det här med Värmdömoderaterna; Det är ingen frågan om att man här är tillhör den yttersta vänstern, man har rent oförsiktigt tagit efter det kommunistiska systemet.
Exemplen är många: Man förföljer människor, för att kontrollera vilka de umgås med, man väljer sig själva till valberedningar som i sin tur utser valberedningens egna medlemmar till centrala poster. När beslut är tagna och det visar sig att besluten inte varit så lyckade och protesterna börjar komma, så ändrar man inte besluten utan skyller på en passande tjänstemän, för att rädda det egna skinnet.
Exemplen kan flerfaldigas!!
Ja som sagt; Det var just det här som hände i det forna Sovjet, man tillsatte sina kompisar som politrucker för att förfölja och misstänkliggöra sina medmänniskor.
Hur kan det här komma sig? Vi har ju valt de här människorna. Nåja riktigt så är det ju inte heller! Det är möjligt att Du röstar på ett parti, men listordningen för varje enskild ledamot kan tydligen köpas, länk
Det här händer säkert inom alla partier, skriver man men är det så?
Det är ju just detta som Moderaterna nya eller gamla spelar ingen roll, under årens lopp ondgjort sig över under socialdemokratins "maktfullkomlighet".
Eller är det så att man gått så långt i sin iver att ta över rollen som Sveriges enda arbetarparti att även de av M påstådda avarterna i en demokrati har blivit ett egensyfte ?
Som "Gammelmoderat" har jag all rätt i världen att skämmas för den ny"ordning" som idag råder.
Men jag önskar alla Goda krafter en fortsatt bra sommar!
Jan Dolk
PS
I förändringarnas Sverige:
Har det blivit så
att bästa sättet att öppna en sardinburk
är att knacka på den och säga att man är från Säpo?
Jag vill inte ha det så!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar