söndag 25 juli 2010

Kristdemokrat/värdeorienterat

Alf Svensson Kristdemokraternas längste ledare.
Kristdemokrat/
Varför?
Självklart måste jag även här ställa mig frågan som i så många övriga fall kan ideologin tyckas bra men människorna bakom lite mindre bra. Kristdemokraterna,länk säger sig vara ett "värdeorienterat idéparti" och det kan ju inte vara fel, naturligtvis beror det på vilka idéer man lever upp till och vågar stå för. Partiet bygger i grunden på kristna värderingar, vilket för mig naturligtvis innebär att alla människor är välkomna i en församling oavsett nationalitet, ras eller hudfärg.
Det är för mig helt OK !
Det är även hel OK för mig att vem som helst kan säga nej till att deltaga i Pridefestivalen utan att han eller hon blir fördömd.,länk Det är för mig civilkurage att nödvändigtvis inte göra det somm alla andra gör.
Vad jag i stället ifrågasätter är alla dessa populister till politiker som nu till varje pris skall deltaga för att synas. Vad står de för när det inte är pridefestival? måste frågan bli.
Jag är en försvarare av pridefestivale och dess ändamål, varje människa har den självskrivna rätten att just vara människa, den människa man blev född till att vara. För mig gäller det samtliga människor oavsett sexuell läggning, ras eller hudfärg.
Jag vill komplettera det hela med att för min del gäller även att Du som Kristdemokrat även kan ha en helt annan tro än den frikyrklighetens Kristdemokratiska samling lade grunden till för min del kan Du vara Hindu, Muslim, Jude eller Buddist och ändå känna Dig hemma i Kristdemokratins församling.
Kristdemokraterna som parti.
Kristdemokraterna är ett av vårt lands modernaste partier, varför kom man då på idén att starta ett parti som bygger på den kristna tron? Jo det kanske fanns ett behov av det efter 1960 talets "vinradikalism" inom de kulturella kretsarna.
Säkert fanns det även anledning till denna "studentvänster" men det svansartande beteende som blev följden, var väl inte helt OK.
Flowerpower rörelser och drogkulturer, kan knappast tolkas som överdrivet goda, än möjligtvis från annat håll än Gudrun Schymans.
Ja ni vet hon som så gärna står och bränner upp Benny Anderrssons,länk pengar (han som sponsrar FI) i stället för donera slantarna till Stockholms uteliggare.
Kristdemokraterna, jag är ju själv en av väljarna, går ju gärna i fronten för de människor som inte har det så lätt eller så bra i vårt samhälle. Jag menar att en av våra främsta uppgifter som medmänniskor är att hjälpa och stötta de människor som av olika skäl inte givits de förutsättningar som kan ses som naturliga för att klara av ett drägligt liv
Kristdemokratin är ett "värdeorienterat idéparti" då måste även jag som Kristdemokrat tro på människans individualitet och förmåga att lita till sig själv och sin tro med stort ansvar som grund.
Låt varje människa behålla något av sin integritet i ett möjligtvis överkollektiviserat land, inte minst gäller det i dag med en allt hårdare central styrning.
Här på Värmdö litar vi oss till Stefan Dozzi, länk en man med stort hjärta för de människor som inte alltid har det så väl förspännt här i livet.
Ha en fortsatt bra sommar hoppas nu på mycket bär och svamp
Jan Dolk
PS
Det enda som begränsar den totala makten är ett regelverk mot just den totala makten.
Det kallas demokrati! Var det någon som sa.

lördag 24 juli 2010

Moderaterna/nya arbetarpartiet?

Sveriges första Moderate riksdagsman Christian Lundeberg
Varför grundades Allmäna valmansförbundet, länk numer Moderaterna?
Redan 1904 lades grunden till de nuvarande Moderaterna, det var utan tvekan rädslan för de strömningar som kom att blossa upp i och med industrialismens snabba genombrott. Rädslan för förändringar var stor trycken från de revolutionära rörelserna blev så stora att man till och med gick ifrån sitt gamla tänk att bara de som betalade skatt skulle få rösta, utan nu föll man av rädsla till föga och samtliga medborgare skulle nu få rösträtt så även den svenska kvinnan.
1866 års Regeringsordning,länk avskaffade den gamla ståndsriksdagen men trots allt fick bara de rösta som hade en inkomst av 800 riksdaler om året och kvinnor oavsett de 800 riksdalerna hade ingen rösträtt. Det är ingen hemligehet att de konservativa krafterna i vårt land vid den här tiden tyckte att det räckte med reformer. Vi hade kommit långt nog, så det här med kvinnans rätt att rösta det kom mer att bli som en kompromiss, för att inte de rent "elaka" krafterna skulle ta över.
Hur är det nu med de nya Moderaterna? Man kallar sig det nya arbetarpartiet,länk på något sätt ur historiskt perspektiv, har man nu tagit fem raska steg till vänster och tävlar här med Socildemokraterna om att vara värst eller bäst på att sköta vårt land. Det är ingen tvekan om att Moderaterna med Fredrik R och Anders Borg i spetsen har lyckats med att hantera vår ekonomi på ett utomordentligt sätt. Men nu är det ju så här att det är ju inte bara pengar som skall hanteras utan det är även människor och ett humankapital ett land består av som skall tas hänsyn till.
Ur det perspektivet vill jag ställa frågan:
Har man lyckats lika bra här ? Mitt svar är: Nej!
Och sedan har vi det här med Värmdömoderaterna; Det är ingen frågan om att man här är tillhör den yttersta vänstern, man har rent oförsiktigt tagit efter det kommunistiska systemet.
Exemplen är många: Man förföljer människor, för att kontrollera vilka de umgås med, man väljer sig själva till valberedningar som i sin tur utser valberedningens egna medlemmar till centrala poster. När beslut är tagna och det visar sig att besluten inte varit så lyckade och protesterna börjar komma, så ändrar man inte besluten utan skyller på en passande tjänstemän, för att rädda det egna skinnet.
Exemplen kan flerfaldigas!!
Ja som sagt; Det var just det här som hände i det forna Sovjet, man tillsatte sina kompisar som politrucker för att förfölja och misstänkliggöra sina medmänniskor.
Hur kan det här komma sig? Vi har ju valt de här människorna. Nåja riktigt så är det ju inte heller! Det är möjligt att Du röstar på ett parti, men listordningen för varje enskild ledamot kan tydligen köpas, länk
Det här händer säkert inom alla partier, skriver man men är det så?
Det är ju just detta som Moderaterna nya eller gamla spelar ingen roll, under årens lopp ondgjort sig över under socialdemokratins "maktfullkomlighet".
Eller är det så att man gått så långt i sin iver att ta över rollen som Sveriges enda arbetarparti att även de av M påstådda avarterna i en demokrati har blivit ett egensyfte ?
Som "Gammelmoderat" har jag all rätt i världen att skämmas för den ny"ordning" som idag råder.
Men jag önskar alla Goda krafter en fortsatt bra sommar!
Jan Dolk
PS
I förändringarnas Sverige:
Har det blivit så
att bästa sättet att öppna en sardinburk
är att knacka på den och säga att man är från Säpo?
Jag vill inte ha det så!

fredag 23 juli 2010

Kommunisterna/arbetarparti?

Lenin talar i Moskva 1920, tur att han höll sig där.
Kommunismen ett elände byggt på ett värre elände?
Ja så är det nog! För att förstå Engels,länk och Marx,länk måste man först förstå vad dessa herrar måste varit med om trodde jag. Så är det inte, de här herrarna levde i stort sett behagliga liv och under sitt filosoferande i relativt unga dagar kom de att dela varandras synpunkter. Redan här kom det att infinna sig en vänskapskorruption som kom att drabba generationer med fasa i stället för att bryta varandras åsikter, delade man dem ömt.
Behövs kommunismen som arbetarparti? Nej jag tror inte det!
Vi har ju redan två arbetarpartier ett nytt och ett gammalt. Det bör väl räcka.
Jag gillar Lars Ohly men inte hans idéer om skattehöjning, skattehöjningar behövs inte, jag menar att dessa krav enbart höjer kraven på den redan skattetyngda "arbetarklassen" om det nu finns en arbetarklass.
Arbetarna skulle med kommunismens filosofi betala ännu mer av sin arbetade tid till samhället, medan de besuttna kan fortsätta att forsla sina pengar ut från skattekollektivet vidare till skatteparadis. Fantastiskt!
Kommunismens var för mig från början dödsdömd, den bygger mer på kulturelitens filosofi och rikemansidéer än människans arbete och verksamhet i vardagen. Dessa idéer som sedermera har kombinerats med de sämsta av känslor med ursprung hos Jantelagen, länk kan jag inte göra annat än utvisa.
Här räcker det inte med en Time Out.
Jag gillar Mats Skoglund kommunist i Värmdös egen riksdag KF, men även han har enligt min mening missat målet, Mats stora mål är att höja skatten och inte att ta in de 137 miljarder som ekobrottsligheten tar i utrymme från statskassan varje år. Hade det nu varit så att Kommunisterna eller skall vi för ordnings skull kalla dem Vänsterpartiet varit ett arbetarparti ? Skulle man naturligtvis sänka skatten på den arbetande befolkningen.
För att kompensera detta skattebortfall borde man då inte se till att komma åt dessa brottslingar i stället för att ytterligare straffbeskatta "sina egna".
För mig som alliansare, menar jag dock att vänsterpartiet på Värmdö lyckats få fram mycket kunnigt och klokt folk som exempelvis Helene Wallentin och Bertil Krakenberg ja Mats får väl även han räknas dit, säkert finns det fler.
Trots allt jag skrivit nu, måste man ändå förstå varför kommunismen i början av förra seklet kunde få sitt genombrott trots att idén var dömd redan från början. Industrialismen och tsarväldets Ryssland kom att vara helt avgörande i slaget mellan kommunismen och de "socialliberala" tänket. Industrikapitalets utsugning av arbetarna och tsarväldets översitteri mot sina egna medborgare kom att bli en tändande flamma, länk och en följd blev även den ryska revolutionen,länk.
Med dessa historiskt så betydelsefulla händelser, "måste" man ha förståelse för kommunismen. Från min utgångspunkt måste jag trots allt mot denna bakgrund säga ja till kommunismen som företeelse, men inte för deras förespråkare som alltför ofta visat sig vara alltför lika sina motståndare, när de väl kommit till makten.
I sammanhanget vill jag nämna Stalin, Mao och Chauchesko, ja det finns många.
Självklart ser jag här ingen likhet med våra svenska politiker, men dom borde nog ta sig en funderare över den mänskliga naturen och vilka som är de verkliga samhällsbyggarna inom en nation innan överorden flödar över nejeder och kommunala församlingar.
Personligen tackar jag nej till Kommunismen och dess vänstertänk,
men önskar ändå en fortsatt bra sommar till de oliktänkande.
Jan Dolk
PS
Att tänka kommunistiskt är lätt, lite för lätt för att vara sant och det visade sig ju.

tisdag 20 juli 2010

Bondeförbundet/Centerpartiet

Bondetåget 1914
Bondeförbundets förvandling till ett Centerparti: En pudel innan pudeln uppfanns?
En fråga som måste ställas; Behövs centerpartiet?
Ett parti som kom till för att böndernas behov skulle få en privelegierad ställning i det ny danade och moderniserade Sverige. Naturligtvis är jag inte mannen att svara på detta, däremot är jag med flera berättigade att ställa frågan.
Bondeförbundet,länk var från början ett rent intresseparti ursprunget även det från industrialismens 1800-tal som ett svar på den hotande socialism.
Vid den här tiden var det många politikiska idémakare som önskade bestiga den politiska tronen och bönderna kände sig hotade både från höger och vänster och de tycktes behöva ett uppror med därpå följande bondetåg.
Efter några årtioden kom man inom Bondeförbundet underfund med att det här med att vara konservativt lantbrukarparti inte var något vidare. Nu skulle man liberalisera partiet och mannen för detta skulle bli Gunnar Hedlund, ni vet han som Bosse Parnevik tyckte var så rolig att imitera "Jag har alltid velat och kommer alltid att fela"
Gunnar Hedlund kom under femtiotalet på att man måste mordenisera partiet vilket då ledde fram till ett namnbyte,länk. Gunnar var en klipsk och smart herre som lierade sig med vem som helst bara han fick ett öre mer för mjölken som man sjunger i Olrogs gamla visa.
I en mening ändrade man då Bondeförbundet till ett liberalt Centerparti, i syfte att man då även skulle bli populär hos stadsbefolkningen.
Det var ju bra!
Men nu är det ju så här att de flesta partier har ju sina intresse organisationer och i Bondeförbundets fall blev det LRF,länk Jag måste säga att som i de flesta kollektiva organisationer kom även denna organisation att gå till överdrift i sitt agerande för att skydda sina ägare och intressenter.
Motsvarande symptom finner man hos Socialdemokratin och deras bindningar till facket och därifrån vidare till kooperationer av varierande slag.
Möjligt var att dessa kartelliknande bindningar en gång i tiden hade sitt berättigande, men enligt min mening har de överlevt sig själva och är numer till större skada än nytta för ett Sverige i tiden.
Exemplen för kartellernas negativa företeelser och följder är många. Det är inte sällan att dessa organisationer genom sin marknadsdominans utnyttjat sin ställning mot mindre och mycket kunniga entreprenörer som genom sin småskalighet kunnat vara till gagn både för den nära som den totala marknaden.
Tyvärr är min erfarenhet den att LRF inte sällan utövat sin makt till förhindrande av konkurrens.
Jag menar att det här är en företeelse inom svensk politik, där man politiskt genom sina organisationer påverkar marknader i ett egensyfte som sällan blir till kundens(medborgarnas) fördel.
Jag tror ändå att Centern sedan bondetågets dagar undergått så positiva processer att det rent av blivit ett modernt parti med liberalt fokus runt nationalismen och folkdansen.
Det är inte dåligt! Men sedan Miljöpartiet kom in i bilden, behövs verkligen Centern?
Var står Centern i kärnkraftsfrågan? Finns det lika många svar som centerpartister? Kanske det rent av tyder på ett sundhetstecken.
Mitt svar blir ja till centerns existerande, åtminstone på Värmdö. Inom Centern här på Värmdö tolkar jag det som man har högt till tak och därmed låter olika viljeyttringar komma till tals.,länk
Ha en fortsatt bra sommar
Jan Dolk
PS
När jag var barn och letade efter fyrklöver, så sa man att man fick önska sig vad man ville om man hittade ett fyrklöver, men måste man verkligen hitta ett fyrklöver för det?

måndag 19 juli 2010

Liberalismen/livets stora gåta?

Liberalismens fader John Locke
Liberalismen finns den ?
Många av mina vänner kallar sig liberaler, vad är då en liberal,länk ja de flesta människor kan nog kalla sig liberaler, säg den människa som inte kan ställa upp på liberalismens budskap. Men nu är ju politik inte så enkelt, det har ju även liberalismen visat. Det räckte inte med att vara liberal när samhället blev mer komplicerat och mångfasetterat, då förstod man som liberal att man måste hitta nya lösningar på liberalismen. Jag menar att istället för att hitta nya lösningar på liberalismens stora fråga "Frihet för alla och allt" så kom man på det här med att låta några av liberalismens radikaler bli socialliberala.
I och med det hade man då löst en stor del av de interna frågorna som dök upp under industrialismens 1800-tal och som blommade fullt ut under förra seklet.
Den politiska debatten kom ju då mer att handla om allt annat än liberalismen, den kom mer att handla om det gemensamma ansvaret "kollektivet". Det gick till och med så långt att det kollektiva tänket, kom att överträffa sig självt både här hemma och i andra länder. Kollektivet "Staten" försökte bygga människor i stället för det motsatta alltså att det är vi människor som var och en på sin plats här i livet skall vara samhällsbyggare.
Här menar jag att liberalismen inta var tillräckligt tydlig. Man sa helt enkelt inte ifrån, när det som mest behövdes.
Kan man vara liberal på sina egna villkor? Jag tror inte det; att vara liberal är att vara liberal under ansvar och det även för andra, men är man då liberal?
Tyvärr har det visat sig när det bränner till hos vissa liberaler, så kommer den egna friheten till val och medel i första rummet och till gagn och medel för en själv.
Jag har ingenting emot liberalismen, dock i allt sitt tänkande mångfald blir liberalismen för många mycket luddig och oförstående.
Gunnar Helen,länk sade: Att vara liberal "Folkpartist" det är att vara kluven!
Eller som min vän Fredrik, länk säger att vara Folkpartist då får man ta strider från både höger och vänster, möjligt är dock att detta just kan bero på de oklara budskapen.
Till alla liberaler önskar jag en fortsatt god sommar
Jan Dolk
PS
En folkpartistisk vän sa till mig: Du vet hur det är Janne att vara folkpartist, det är att tänka på allt och inget.
Fråga mig inte vad det betyder.

söndag 11 juli 2010

Geijer/Littorin


Det här är jobbigt!

Trots allt måste man sätta allt i relation till själva förseelsen återigen visar det sig att vi människor inte är ofelbara, men det tråkiga är att när lagstiftarna själva ser sig för men än andra och menar att de kan överträda regelverket medan de i riksdagen sitter och trycker på sina knappar och önskar högre straffsatser på de brott de själva är i full gång med.
Det är det stora problemet!
För mig är inte problemet att någon ensam människa går och köper sex för mig är det mer en fråga om vad har egentligen denna människa för inställning till andras behov av att exempelvis köpa sex.
Littorin Du sitter själv i en regering som har ökat straffsatserna för detta "förfärliga" brott som sagt för mig är det problemet.
Det här är ju inte första gången någon inom riksdag och regering köpt sex, för något år sedan försökte ju några numer äldre damer att få sin rätt prövad. De hade sålt sex till riksdags och regeringsledamöter genom en kopplerska som dessutom hade mage att sälja minderåriga flickor till till dessa celebra herrar.
Affären kom att kalls Geijeraffären, den tystades relativt snabbt, men visst gick drevet.
Det tråkiga i hela denna historia var ju att under min och vår allians tid, dessa flickor när de sökte rätt.
Inte fick det!
Vad hade Du Littorin då för åsikt?
Tro mig Sven-Otto, jag vill inte missa en duktig regeringsledamot för detta Ditt regelbrott.
Det finns saker som döljs på annat håll i vår regering som väl nog kan anses vara värre än Ditt övertramp.
Ingen av oss människor är snövita, jag är ej heller en människa som kan sätta mig till doms över andra människor i ett personligt svårt läge.
Eller som en mycket God vän och Moderat sa till mig: Kasta första stenen den som är oskyldig.
Men trots allt Sven-Otto Du kan inte mena en sak för andra och en annan för Dig själv.

En bra analys av läget hittar vi här,länk
Ta hand om Dig, Du är inte den ende som råkat ut för ett drev.
För övrigt är frågan fortfarande öppen !!!!!!
Jan Dolk
PS
jag är född ödmjuk, men det gick över, och med ålderns rätt tillåter jag mig tycka att vara ödmjuk ändå inte kan vara helt fel.

lördag 10 juli 2010

Almedalen Miljöpartiet


Jag vet att dom kallas ogräs och bör rotas ut.
Nej jag håller med Carl-Anton alla behöver vi den glädje som även en maskros kan sprida.
Två talare i Almedalen.
Peter och Maria, inte helt fel, men hur har ni tänkt att finansiera er vision om en värld med delade drömmar, risken är ju självklar: att det just blir bara drömmar!
Sedan denna skrämselpropaganda, jag måste säga att jag varit på många miljö och klimatseminarier och jag har aldrig någon annanstans mött den oenighet som råder i klimatfrågorna, men för er är det ingen tvekan: Det är bilismens fel så höj bensinskatten.
På något sätt menar jag ändå att denna skrämseltaktik kan vara rätt och då med argumenten att vi skall vara rädda om jordens resurser och i och med det tror jag även att vi löser ett mångfald andra problem, däribland våra klimat och andra miljöfrågor.
Maria och Peter, ni hade förträffligt lite konstruktiva idéer i mening att förverkliga era visioner.
Peter Du åberopade En massa missade chanser från Anders Borgs sida, jag tror knappast att Du och Maria är de två som skulle ha kunna leda Sverige genom den finanskris som vi tillsammans genomgått.
Du skulle bota en finanskris genom att miljöanpassa millionbyggandets förfallna bostäder och bygga ut järnvägsnätet. Tyvärr Peter, det kostar mycket pengar och mycket pengar har det inte varit gott om ni var även inne på sjukförsäkringssystemet.

Ni kritiserade den sittande regeringen för att det blivit svårare att få ut sin sjukersättning. Du Peter menade även att kontrollen och byråkratin kostade mer än de pengar samhället fick in. Peter, det är just detta som är politik en politik som ser till att vårt regelverk blir så lika som möjligt för våra medborgare. Det är ingen hemlighet att det under åren förekommit ett högst omoraliskt utnyttjande av de svenska bidragssystemen så har även fallet varit med vår sjukkassa sluta blunda. För mig är det självklar att sjuka människor skall ha sin rätt, men på något sätt gick det för långt under Sossarnas tid och naturligtvis skall vi vara uppmärksamma på att nu inte pendeln slår över alltför mycket åt andra hållet, även jag ser en viss risk här.
Det är toppen att Du uppmärksammar problemet, men snälla Du överdriv inte.
Dessutom är jag helt enig med Göran Hägglund och de politiker som menar att vi som individer skall ha största möjlighet till frihet att under ansvar utforma våra egna liv med så lite påverkan från politiker och stat som möjligt.
Det är vi människor som bygger samhällen och inte tvärtom, det glömde man totalt i forna sovjetstaten. Vi människor är och tänker olika och det är för mig mer ett sundhetstecken än en sjukdom.
Du talar om politik Peter, här försöker Du ta lite väl lättköpta poäng.
Trots allt Maria och Peter ni har drömmar ni har visioner, toppen och med lite mer kött runt allt detta "lullull" skulle det kunna bli riktigt bra.
Ha även ni nu en riktigt bra Sommar.
Jan Dolk
PS
Och över alltihopa lyser moder sol.

fredag 9 juli 2010

Almedalen Göran Hägglund

Jag hoppas på många vitsippor inför valet.
Göran Hägglund Du får godkänt men?
Göran jag är glad! Du klarade godkänt en trea på en femgradig skala måste anses vara tillräckligt bra för att vara med i matchen. Du visade mod i Dina tydliggöranden om vad vi som Kristdemokrater står för, dock menar jag att Du slösade för mycket tid på tidigare sagda skämt. Jag vill även mena att Du offrade för mycket tid på de rödgrönas göranden eller icke göranden.
Det tror jag inte vi tar några poäng på!
Det hade varit mycket intressantare om Du utvecklat ekonomierna runt valfriheten runt välfärden.
Kostar den eller kostar den inte? Jag tror att vår politik ger mest värde för pengarna.
Jag måste även som Kristdemokratisk väljare våga kräva ett större ställnings- och ansvarstagande för att just vår politik bärs fram, här tycker jag att Du lutade Dig alltför mycket på Moderaterna och alliansen. Min mening är; antingen vill vi växa som parti eller så tror vi att vi inte kommer längre i vår ambition. Min ambition som Kristdemokrat är att vi liksom i Tyskland skall bli tongivande inom politiken inte bara i Sverige utan inom hela EU.
Våra allians- och samarbetspartners skall fråga efter oss och inte vi efter dem, till viss del var Du tydlig i Ditt budskap men enligt minmening inte tillräckligt.
Du saknade det där lilla sista.
Dessutom gillar jag personligen inte realiserandet av Sveriges tillgångar som exempelvis Vin och sprit samt äldreboendena runt om i Sverige.
Många gånger är det uppbyggda strukturer som vi svenskar satsat miljardtals skattekronor i som Du och tyvärr även Mats Odell inte tar tillräcklig hänsyn till det i prissättningen.
Uppbygnaden av strukturerna inom den statliga monopolismens utövande, har kostat multum, varför då inte ta ordentligt betalt för de givna Goodwill värden som ligger "inneboende" i det svenska välfärdssamhället.
Skänk inte bort vårt äldreboende till till skatteparadis på Caymanöarna rea inte ut statliga bolag till andra utländska statliga bolag!
Vi tappar ju då helt idén med vår politik.
Vi som nation kan inte äga ett bolag men andra nationer inom EU kan göra det!
Det rimmar illa, med en annars mycket bra idépolitik.
En viktig fråga som Du inte tog upp är pensionärerna det vill säga vi vanliga pensionärer som är särbeskattade. Du nämnde de äldre och den sista tiden i livet, men vi andra och kanske mer vanliga pensionärer som drabats av alliansens skattepolitik, nämnde Du inte med ett ord och vi är ju många. Jag tackar Dig även för att Du inte "lovade" några skatteförändringar. Pengarna finns, det gäller "bara" att ta tag i de strukturella avarter som finns inom ramen för vårt föråldrade skattesystem, jag är då helt säker på att vi får pengar till att införa de önskade förändringar inom familjepolitiken som vi Kristdemokrater önskar införa.
Säkert är det många av mina Kristdemokratiska vänner som nu anser att jag är lite väl kritisk, men jag tror att det är helt OK att även vara kritisk inom de egna leden. Det ökar snarare trovärdigheten i ett parti att ha den öppenheten än tvärtom.
Talet var godkänt, idépolitiskt stundtals mycket bra, men det gäller ju även att sälja budskapet, jag skall göra vad jag kan inför valet.
Ha nu en riktigt bra sommar
Jan Dolk
PS
Tänka sig min då blivande hustru hade rosor och syreneri sin brudbukett, om jag vetat vad jag vet i dag hade jag även stoppat in en och annan vitsippa anno 1962.


torsdag 8 juli 2010

Sossarnas dag i Allmedalen

En liten ros är Du värd,men den blir inte röd, med lite bå bakgrund kan den ju vara OK.
Äntligen, glöm allt vad Toblerone heter!
Mona det är ingen tvekan; Du visade vem som är socialdemokrat och Sveriges enda arbetarparti. Det är heller inget snack om att Fredrik gjorde ett mycket gott framträdande. Men som den gamla Moderat jag är, ser jag faktiskt Dig som mer sportmannamässig än Fredrik; Du har visioner, Du har vilja, Du visar fortfarande att Du vill förändra! Jag måste glömma allt gammalt groll som tvångsanslutning genom facket med mera.
Som sagt jag lägger även Dina Tobleroneaffärer åt sidan.
Vad är det jämfört med Per Westerbergs fiffel tillsammans med Antonia A.X Johnsson?
Ja ni vet det där fifflet jag tidigare skrivit om i min blogg. Jag var lite mer finkänslig då, jag ville inte nämna Per vid namn, men faktum är att han var ganska fal som näringslivsminister.
Nåja det är om Dig och socialdemokratin jag vill skriva om. Det är för mig ingen tvekan om att Socialdemokraterna är det parti som en gång byggde upp Sverige, men för mig råder det heller ingen tvekan om att ni gick för långt ett socialistisk tänk och bidragsgivande av allmänna medel. Själva tänket kan vara lovvärt, men vi människor funkar i praktiken inte som Du vill.
Droppen för mig var nog när Rudolf Meidners förslag om löntagarfonder, den renaodlade socialiseringstanken skulle genomföras.
Jag tillhörde en av dem som protesterade högt mot detta fenomen, ja även Kjell Olof Feldt tillhörde ju den skaran,
Det verkar som Du tagit lärdom av de misstag som trots allt ni som arbetarparti gjort; Ni öppnade garden och lät Per Westerberg och hans kompisar med Fredrik Reinfeldt i spetsen ta över och ärligt talat; Det har han gjort med den äran.
Frågan för mig är: Vad lurar bakom nästa hörn?
Exempel; Vem tjänar mest på avdrag respektive bidrag?
Tro inget annat jag gillar Fredrik och Anders Borg och några till inom M, men jag gillar inte Per Westerberg inte heller Anna Maria Borelius som Fredrik tänkte sätta in som handelsminister vid förra valet.
Dock gillar jag flera sossar som exempelvis Illian Bataljan, Anders Lago och så får vi ju inte glömma Värmdös egen Kennedy, Lasse Bryntesson.
Vilken uppsättning!
Jag vill dock tro att Lasse B har lite fel när han sa till mig att när en mördare tog Anna Linds liv så tog han även livet av en del av Socialdemokratins framtid. I min värld är det så att ingen får begå våld mot demokratin oavsett partitillhörighet.
Mona, det är för mig mycket viktigt att framhålla att demokratin börjar utifrån individen och utifrån den, till det interna arbetet i partierna som sedan förmedlar budskapet till väljarna det vill säga individen.
Mona ni glömde bort det under ett antal år!
Redan vid början av mandatperioden på Värmdö, blev det rött kort för Värmdömoderaterna i demokratifrågan, jag trodde bara inte det var sant.
Som alliansare gillar några inte det jag skriver, men tusan fel är fel oavsett vem som begår det.
Jag dristar mig även till att säga att jag inte tillhörde Olof Palmes fäns så i mina öron och ögon var Dig själv Du behöver inte referera till Olof Palme.
Med den vision och vilja som Du visade i Ditt tal, önskar jag Dig lycka till i valet; under en förutsättning inga skattehöjningar! Pengarna finns redan det gäller endast att våga ta tag i problemet.
Självklart är jag medveten om att jag inte kan ställa några krav men i alla fall.

Ha nu även Du en bra sommar och ta hand om de Dina,

Jan Dolk
PS
Går det att ta patent på demokrati? Knappast några har försökt; Napoleon, Hitler och blomsterhandlaren Nilsson, å det gick ju inget vidare.

onsdag 7 juli 2010

Centerns dag? Almedalen.

Foto över jordbruksprodukter, ber om ursäkt för att bakgrunden är något svart. Det var inte riktigt min mening kanske. Blomman skäms inte heller för sig.
Var det Centerns eller Maud Olofssons dag?
Nu och äntligen förstår jag varför min hustru jämför Maud Olofsson med en Duracellkanin, hon är svår att stoppa när hon väl får fart, här var det Rut och Rotavdrag i full fart, och skattesänkningar för vissa branscher bl a för tjänstesektorn. Snälla Maud Olofsson det finns viktigare skattereformer än Dina förslag, varför inte ta bort momsen på hela vårt lands jordbruksproduktion, en produktion som redan idag sköter sin skattesättning själv?
Jag menar allvar med mitt förslag! Ej heller kommer det att kännas i statskassan. Det tricket behåller jag tills vidare för mig själv.
Med ett slopande av momsen på jordbruksprodukter av färskvarukaraktär så skulle människor i hela Sverige bli mycket friskare och helt plötsligt så skulle man inte kunna använda momsen som marginalförstärkare i handeln.
Friskare skulle vi bli genom att vi, svenska folket fick tillgång till fräscha fina potatisar och morötter och inte att förglömma färsk fisk som är så nyttigt. Priset skulle sänkas med storleksordning 20 procent och vi skulle få tillgång till nyttig mat.
Tänk vad vi skulle kunna tjäna in pengar på vården, ett friskar Sverige, det Du.
Sysselsättningen skulle säkert öka eftersom vi troligtvis skulle äta mer eftersom priset sjunker och därmed ökar produktionen och det leder i sin tur till ökad sysselsättning.
Enklare skulle det också bli att administrera företagen tänk Dig inga momsblanketter att fylla i.
Hur underbart skulle detta inte vara för jordbrukets entreprenörer?
Och sedan har vi det här med pudlar, Du nämnde inte kärnkraften och Din pudelvändning i frågan, men det har ju trots allt visat sig att det finns centerpartister med moral som till och med avgår efter Ditt "svek" i frågan och tänk Dig med Centerpolitik hade vi ej heller haft någon Öresundsbro eller EU medlemskap.
Hoppsan det blev inte bara en pudel.
Parentetiskt kan jag säga att jag är för kärnkraft, jag är för en Öresundsbro, jag är för ett EU-medlemskap, däremot är jag inte för EMU.
I EMU-frågan menar jag som tidigare Moderat att man verkligen missar poängen genom att gå med i EMU emedan just försvarandet av den egna valutan kan vara incitament nog för att inte hamna i kriser likt Greklands med flera andra EMU-länder.
Jag vill ändå framföra att Ditt engagemang för entreprenörskapet är en tillgång för Sverige, men Din definition av entreprenör kanske inte överensstämmer med min.
Det här flirtandet med entreprenörer inom resturang och frisörsnäringen är väl lite att ta i, varför inte blinka till brevbäraren i trappan som numer bär ut både postens post och citymails.
Maud Olofsson jag vill också ha valfrihet, men den skall ge kunden ett garanterat mervärde innan ytterligare beslut tas för att sälja ut och av Sverige.
Men ett bra intryck gjorde Du, det var rent av som Du själv trodde på vad Du sa.

Ha nu även Du en bra sommar och ta hand om er.
Jan Dolk
PS
Som en Västgöting till potatishandlare sa till mig: Ska det vara stort eller litet kvitto?
Jag trodde han var miljövänlig och önskade förbruka så lite papper som möjligt, men så var det inte riktigt.
Folkpartiet och Jan Björklund


Ett nybyggt och bra äldreboende på Värmdö en bild med sval anknytning i sommarvärmen.
Almedalen var bra tills Björklund talade!
Något så tvehågset och gammalmodigt, jag vill rent av kalla det "konservativliberalism".
För att vidga Dina vyer kände Du Jan Björklund Dig skyldig att ta till lite Kristdemokratisk politik för att rädda ansikte i och för sig, menar jag att det är bra för att inte säga utomordentligt, Du tar till Dig Kristdemokratiska hjärtefrågor och det in i Folkpartiet liberalerna, men snälla Jan Björklund var lite mer ärlig i Din hantering av Din allianskollega, vi kunde väl tillsammans ha gjort ett uttalande om det gemensamma i vår syn på de äldre i vårt samhälle
Vi kommer ju alla att hamna där, alltså bli äldre, om vi får leva och ha hälsan.
Skolpolitiken har varit Din hjärtefråga och den är nog så viktig, trots att ett par av Dina kollegor här i Värmdö inte har förstått det. Med det menar jag att sedan vi alliansen åtminstone här på Värmdö lyckats mindre i de skolpolitiska frågorna än våra grannkommuner. Besluten har många gånger varit allt annat än i den riktning Du beskriver, det är ingen tvekan om att i vår kommun har vissa av folkpartisterna blivit mer av verktyg till ett Moderat Värmdöparti än att våga framföra sina egna vällovliga och goda liberala förslag.
Nu vill jag ju seriöst mena att det finns undantag som i de flesta politiska partier men tyvärr är det alltför sällan dessa krafter blir framsläppta.
Nåja nog om detta, hade förväntat mig att Ditt tal skulle beröra mig mer, men på något sätt föll det pladask.
Jag är fortfarande tacksam över att vi har tre val att rösta i och min personliga uppfattning är att vi skulle ha en större del inslag av personval, där ansvarfrågorna även mer tydliggörs.
Ha även Du Jan Björklund en trevlig sommar och vårda friheten.
Jan Dolk
PS.
Liberalen Antonia sa ?: "Jag vill ha liberalismen åt alla så jag kan göra vad jag vill". Detta sagt efter ett möte med en tidigare näringslivsminister.


tisdag 6 juli 2010

Välfärd = höga skatter Almedalen

Jan Dolk slår till, träffade
åtminstone bollen
Välfärd = höga skatter!?
Snälla Lars Ohly, Du som verkar vara så trevlig, ja ren´t av lite folklig, hur kan Du ha missuppfattat världen och människorna så katastrofalt? Du vill höja skatten för att "vi" skall kunna behålla välfärden!
Lars Ohly, vi har ett skattesvinn på nära nog 140 miljarder kronor per år och det lär knappast vara Dina väljare som står för det svinnet, borde Du åtminstone inte få in lite av dessa miljarder innan Du går ut med "löften" om skattehöjningar?
Tillåt mig ta ett exempel vi har två livsmedelsbutiker som ligger vid sidan om varandra, den ena sköts av en noggrann och kapabel köpman och i den andra butiken sköts butiken av en inte riktigt lika noggrann herre, den senare tillåter ett ansenligt svinn, han har ingen ordning på affärerna, för att kompensera svinnet måste han höja priset. Vilket ha även gör, naturligtvis till stor glädje för sin mer noggranne konkurrent som på det sättet mycket enkelt konkurrerar ut sin mer slarviga kollega.
Till slut får den slarviga kollegan stänga butiken genom att han tog ut för höga priser på grund av ett för stort svinn.
Det krävs inte mycket till sunt förnuft för att förstå att exemplet även gäller länder emellan.
Jag vågar påstå Lars Ohly att de pengar Du vill beskatta det svenska folket med redan finns, så varför inte "ta hem" dessa pengar först innan Du ens nämner ordet skattehöjning. Här kan ju Du profilera Dig som politiker och göra en lien pudel som skäller till och säger ifrån: "Nu skall vi banne mig sätta åt skattefusket utvidga och förbättra vår gemensam välfärd utan att det kostar den arbetande menigheten en enda krona."
Det vore nå´t det!
Men i stället kommer Du dragande med samma devis som Dina tidigare kompisar inom Ditt parti; Höj skatten så blir allt bra! Lars Ohly för att behålla vår välfärd är det inte skattehöjningar vi behöver, vi behöver ett renare Skattesverige med ett skattesystem som ger "value for money" för våra medborgare, ett skattesystem som minimerar möjligheter till fiffel med bidrag och avdrag ett skattesystem människan kan lita på.
Minst av allt behöver vi i Sverige skattehöjningar !
Trots Ditt "löfte" önskar jag även Dig och Dina meningsfränder; En skön sommar!
Till er som läser bloggen
Ha det nu så bra och håll blodtrycket lågt under en sommar med högtryck.

Jan Dolk
PS
Jag frågade en rysk affärskollega: Varför lär man sig inget av historien ? Svaret blev: varför skall man det när man kan leva på lögnen.
Hoppsan! Nåja den kapitalistiska världen har ju sitt.

söndag 4 juli 2010

En Pudel så det räcker!

Jag är varken Pudel eller Rondellhund, men ni kanske gillar mig ändå.
Sveriges största Pudel genom tiderna blev till en hel Rondellhund!
Fantastiska Fredrik Reinfeldt, Du talade precis som Olof Palme!
Tala om retoriker; Du var så lik Olof Palme så jag blev nästan rädd. Jag minns Olof Palmes tal i Göteborg när han talade till massorna och då skulle inviga Socialdemokraternas nya loggo (Rosen). Talet var ett praktexempel på retorik och demagogi.
Moderaterna har gjort just detta som Socialdemokratin inte vågat eller orkat med, skapat en arbetslinje, alltså komma så nära som möjligt: Att alla som kan arbeta även skall göra det, inte minst för den svenska välfärden, men mest av allt för människans eget värde och välbefinnande. Betydelsen av känslan till egen identitet att vara någon och inte "tvingas" till ett bidragsberoende och utanförskap.
Så långt var det bra Fredrik.
Att Du sedan vill ha Rut- och Rotavdrag ser jag som den största av svagheter, Moderaterna går fån bidragssystem till avdragssystem. Snälla Fredrik R och Anders B se nu till att ta ett totalgrepp på det svenska skattesystemet istället för att fortsätta med skattelapptäcket.
Dock Fredrik, Du har på något sätt lyckats att stjäla hela det Socialdemokratiska programmet och inte minst dess ideologi. Det har rent av blivit till en hel Rondellhund alltså inte bara en Pudel.
Du har fått De Nya Moderaterna att överta Socialdemokratins roll som arbetarparti åtminstone verbalt. Du lämnade dock anmärkningsvärt några frågor kvar att besvara och det är frågan om människors lika värde oavsett status och hälsa. Det finns människor som saknar förmågan till studier och arbete, människor som redan från födseln på något sätt är utslagna. Vad har Du för tankar här?
Du som många andra politiker tycker inte att det är gångbart att ta tag i den korruption och ekobrottslighet som pågår.
Avarterna finns bakom knutarna!
Ta tag i frågan så kan vi sänka våra skatter betydligt till stor glädje för den svenska arbetaren eller?
Men i stort Fredrik gjorde Du ett mycket bra intryck i Almedalen! Grattis!
Jag menar trots allt att det är tre val vi har att ta ställning till i september.
I Värmdö får Moderaterna inte min röst, här har vi andra och bättre alternativ.
Ha en fortsatt bra vecka
Jan Dolk
PS
Kan man tro på en politiker? Ja när han talar sanning! Hur ofta blir det då?
Almedalsveckan


Politikernas egen mässa ! Almedalen.
Alla har tydligen behov av att visa upp sig så även våra politiker.
Frågan från mig blir är det viktigt att våra centrala politiker har möjlighet att visa upp sig under en vecka ?
Ja jag menar att i Almedalen och just den här veckan ges det möjlighet att genom den politiska branschorganisationens stora och enda mässa få möjlighet att ta del av de varuutbud som våra politiker har att erbjuda.
Det intressanta för mig är att varorna d v s de politiska budskapen börjar likna försäljningen av vilken färskvara som helst. Eller är det som när man säljer jordgubbar? Ju närmre stängningsdags man kommer ju lägre pris på jordgubben, eftersom gubbarna inte håller till till dagen efter.
Länkar till LG Nilsson,länk
Det märks tydligt att vi nu inom politiken närmar oss stängningsdags efter en fyraårsperiod. Då är det dags att sälja volymer i stället för kvalitet. Symptomen i detta tycker jag inte om, jakten om kunderna har blivit viktigare än trovärdigheten i budskapen.
Trots allt är min grundinställning dock att Almedalsveckan är mer av godo än av ondo, länk, länk Vad som däremot är viktigare att tänka på, är att vi har tre val att göra i september: Kommun, Landsting och Riksdag.
För mig är kommunalvalet det mest betydelsefulla. Det är valet som gäller vår närdemokrati och inom den ramen anser jag att väljaren i högre grad skall se till person och inte till parti.
Det personliga ansvaret och befogenheterna inom politiken måste i högre grad åskådliggöras och utvärderas i annat fall är risken för "nån annanismen" överväldigad

Vi på Värmdö har alla möjligheter att här bli en förebild för hela riket.
Ha nu en skön sommar och tänk, men framför allt koppla av
Jan Dolk
PS
Som jag sa till en vän: Koppla nu bara av sluta och tänk, ha nu en skön semester. Svaret: Lätt för Dig att säga som tankebefriad politiker i Värmdö. Den kommentaren lärde mig något.
Vi är fortfarande bästa vänner.