fredag 19 mars 2010

Rätt eller fel?


Hej,
nyss hemkommen från en Rotaryfrukost, det var som vanligt mycket givande, idag var tidigare JK Göran Lambertz föredragshållare.
Det var ett spännande och intressant föredrag av en mycket kunnig person, men när jag fick höra "att det finns sånt som är viktigare än den enskildes rätt" då blev jag djupt bekymrad även förvånad.
Med de juridikkunskaper jag en gång fick lära mig så skall juridiken utgå ifrån (Svenska folkets samlade sunda förnuft)då menar jag att den enskildes rätt är okränkbar och utifrån det tänket skall vår lagstiftning fungera, med andra ord lagen skall utgå ifrån varje människas rättsstatus och utifrån den grunden menar jag att vår rättsstat skall byggas.
Med den syn Göran presenterade är det inte att undra på att mängden rättshaverister ökar i vårt land.
Min vän kioskhandlaren har naturligtvis ifrågasatt det svenska rättssystemet, han blir förföjd livet igenom, han menar själv att han inte gjort något fel men likväl blir han av samhället förföljd.

Jag menar och har alltid menat att den ensklides rätt är grunden för vår lagstiftning och därför även okränkbar.
Idag är det grått, skall spela bowling med några vänner.

Jan Dolk

PS
Det finns ingen anledning att kasta yxan i sjön snarare tvärtom. Var det någon som sa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar