söndag 14 mars 2010

Tystnaden frihetens största fiende ?


Att vara passiv och tyst inför dumheten får aldrig bli en ursäkt för att inte agera, under ett valår som detta pågår mycket i våra politiska partiers valkanslier.
Frågan är om vi vill veta vad som pågår, ibland kan det ju rent utav vara så att man sitter och förhandlar bort demokratin för den egna vinningen och makten och struntar fullständig i den så kallade ideologin. Inte sällan söks då stöd hos jasägare som ofta under löften får en ersättarpost.
Under den gångna mandatperioden har vi kunnat konstatera att många av de mest inflytelserika posterna har besatts av personer som inte ens varit med eller kom in i kommunalfullmäktige, alternativt låg mycket långt ner på listorna.
Man har saknat total demokratisk förankring men ändå upphöjts till både styrelse- och ordföranden i våra så betydelsefulla nämnder och styrelser.
Denna symtomatiska skymf mot demokratin som några få personer utsatt bl a Värmdöborna för.
Är en skam!
Låt det inte upprepas. Ofta har valberedarna själva tillsatt både sig och sina respektive utan hänsyn till de partpolitiskt interna meningarna.
Du som väljare och medborgare säg ifrån nu!!!

Idag skall jag gå ut i solen och "väderprata" med mina vänner, glöm nu inte att lyssna till takdroppet.

Jan Dolk

Sagt av Kommunalfullmäktiges ordförande ?: Vad som än händer så är det till det sämre och därför ligger det i vårt intresse att göra så litet som möjligt.
Apropå hyreslägenheter inför valrörelsen 2006.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar