måndag 15 mars 2010

Uppdrag:Skattereformation


Dags för ett upprop, över alla gränser ! (eller det naiva tänket?)
Jag har under stor del av mitt liv arbetat med ekonomi i alla dess former.
Både som företagare och anställd ekonomiansvarig självklart även som ansvarstagande privatperson över allt och i samtliga instanser finns som sig bör allas vår offentliga ekonomi. Under de år jag har varit verksam, kan lätt konstateras att det inom skattesverige har hänt mycket efter andra världskriget.
Nog är det väl så att ingen egentligen har brytt sig eller?
Våra "kloka" lagstiftande män och kvinnor har i våra regeringar oavsett färg och partitllhörighet tagit beslut som inneburit att vi fortsatt bygga vår ekonomi på de grunder som skapades under feodaltidens Sverige.
Det ena bidrags- och avdragssystemet har avlöst varandra det har inkluderat både företag och oss som privatpersoner, naturligtvis gjort i all välmening för att vi skulle få det bättre.
(Under feodaltidens Sverige kallades dessa tillskott för allmosor.)
Miljöresever och lagerreserver har avlöst varandra för att inte nämn prisstopp som också det har tillhört det ekonomiskt statliga styrsystemet.
Nu är det dags med skärpning; Jag menar att kunniga människor inom universitet och högskolor kan få i uppdrag att utarbeta modeller för ett framtida skattesverige, där hänsyn tas til de ekonomier och ekonomiska behov som ligger i ett modernt lands "normaltillstånd".
Vi måste väl ändå konstatera att mycket har hänt även med vår egen svenska ekonomi sedan 1989 efter murens fall.
Det är dags att bli varse att mellan ekonomier finns inga egentliga murar och de som tror att murarna har funnits misstar sig grundligt emedan dessa murar reglerats med korruption och svartekonomier.
Låt de ekonomiskt framarbetade modellerna gå igenom en demokratisk process i mening att reformera ett modernt skattesverige, där hänsyn skall tas till de människogrupper och verksamheter som behöver medborgarnas ekonomiska stöd.
Numer kan vi notera att Sverige tack och lov inte fungerar som i början av förra seklet.
Idag består Sverige inte bara av stat/kommun, arbetsgivare och arbetstagare/pigor och drängar.
Idag består Sverige av så mycket mer.
Förutom stat/kommun, arbetgivare och arbetstagar har vi utvecklat ett rikt föreningsliv i alla dess former. Det kan gälla idrott, körverksamheter, kyrkan, frivilliga hjälporganisationer m m. m m.
Dessa förändringar eller rörelser, är det vi i dag oftast kallar social ekonomi; en från medborgarna sprungen ekonomi i början av sin linda, trots snart femtio års existerande med ursprung i Frankrike sägs det.
Det finns säkert massvis med nya inslag både i såväl världs- som den svenska ekonomin och sedan finns det förstås nygamla inslag av olika svartekonomier som tyvärr ej är av ringa betydelse.
Riv nu block- och partigränser !
Kom tillbaka till medborgarna; inte med ett lapptäcke utan ett heltäckande förslag. Ett förslag där verklig hänsyn tas till de människor som behöver det och inte till en övergödd byråkrati.
Ha en bra dag
Jan Dolk
PS
Som min gamla chef bagaren sa: "Fan nu är det prisstopp igen, då får vi minska degen i limpan!"Inga kommentarer:

Skicka en kommentar